Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik ve Risk Yönetimi – Türkiye ve AB de Yeni Düzenlemeler, Solvency II Projesi


 Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik ve Risk Yönetimi – Türkiye ve AB de Yeni Düzenlemeler, Solvency II Projesi

Yayın No : TSEV-09

Yayın Tarihi : Aralık 2005

Sayfa Sayısı : 220

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN

Uyarı! STOKTA MEVCUT DEĞİL

Bilindiği gibi, sigorta sektörü ekonomik büyümede temel bir öneme sahiptir. Sigorta şirketleri, diğer finansal aracılar gibi ekonomik büyümeye katkı sağlarlar. Diğer finansal aracılardan farklı olarak, sigorta sektörünün temel görevi ise, sigortalıları ve dolayısıyla ekonomiyi, gelecekteki muhtemel riskler sonucu ortaya çıkacak kayıplara karşı koruma altına almaktır.

 

Ancak, bazen önceden öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması durumunda, sigorta şirketlerinin kaynakları, yükümlülüklerini karşılamada yetersiz kalabilmektedir. Bu itibarla, poliçe sahiplerinin menfaatlerinin korunması için, sigorta şirketlerinin mali yapılarının yeterince güçlü olması gerekmekte, dolayısıyla, yükümlülük karşılama yeterliliği konusundaki düzenlemeler, sektörün ve ekonominin istikrarlı bir şekilde gelişimi için, büyük önem taşımaktadır.

Yükümlülük karşılama yeterliliği hesaplamasının, sigorta şirketlerinin mali yapısını en doğru ve en gerçekçi şekilde yansıtması için, şirketlerin karşı karşıya kaldığı tüm risklerin dikkate alınması gerekmektedir. Uygulanan, mevcut yükümlülük karşılama yeterliliği sistemi (Solvency-I ), sigorta sektörünü etkileyen ve hatta şirketlerin iflasına neden olabilen riskleri kapsamadığından, AB’de, 2002 yılından beri, sigorta şirketlerinin karşı karşıya kaldığı tüm riskleri kapsamlı olarak ele alan, Solvency-II Projesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Birliğimiz, AB için olduğu kadar, Türk sigorta sektörü için de, son derece önemli olan ve 2010’da uygulamaya konulacak olan, Solvency-II Projesi’nin içeriğinin ve şirketlerimize olası etkilerinin, sektörümüze aktarılması amacıyla, bu çalışmayı hazırlatmıştır. Çalışmanın konuyla ilgili olan herkese faydalı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Suna OKSAY
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter YardımcısıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!