Sigortacılar İçin Vergi Hukuku


Sigortacılar İçin Vergi Hukuku

Yayın No : TSEV-41

Yayın Tarihi : Ocak 2011

Sayfa Sayısı : 467

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Vergisel düzenlemeler, sigorta sektörünün gelişimini ve rekabet seviyesini belirleyen en önemli konulardan olup sigorta sektörü üzerinde iki farklı açıdan etki göstermektedir. Bunların ilki sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketlerinin vergilendirilmesi, ikincisi ise sigorta hizmetlerinin vergilendirilmesidir. Şirketlerin vergilendirilmesi sigorta arzı üzerinde, sigorta hizmetlerinin vergilendirilmesi ise sigorta talebi üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahiptir. Her iki konu da sigorta sektörü açısından önem taşıdığından vergi hukukunun, vergi hukukunun temel ilkelerinin ve verginin sigorta sektörünü ilgilendiren boyutunun sektör çalışanları tarafından doğru biçimde kavranması önemlidir.

 

Konunun sektörümüz açısından taşıdığı bu önem nedeniyle, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınlarının 18.sini “Sigortacılar için Vergi Hukuku” başlıklı yayınımıza ayırdık. Bu çerçevede, Doç. Dr. Ahmet Erol tarafından hukuk ve vergi hukuku, vergi hukukunun dalları, vergi hukukunun tanımı ve kaynakları, vergi hukuku hükümlerinin uygulanması, verginin tarafları, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri, vergi idaresinin mükellefi denetlemesi, vergi suç ve cezaları, vergi cezalarının ortadan kalkması, vergi alacağının korunması, vergi alacağının güvence altına alınması, doğrudan vergiler, dolaylı vergiler, servet vergileri, sigortacılık ve vergi konularının incelendiği bir çalışma yapıldı. Verginin sigortacılık boyutunda sektörümüzü yakından ilgilendiren gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi, gider vergileri ve bunların sigortacılığa etkileri; bireysel emeklilik sisteminin vergisel boyutu; düzenlemelerin genel esasları ve düzenlemelere ilişkin Kanun maddeleri incelendi. Son bölümde ise konuya ilişkin ayrıntılı bir İngilizce özet sunularak çalışmanın içerisinde bulunan vergi ve vergilendirme sürecine yönelik şematik akışlar İngilizce olarak okura aktarıldı.

Türk sigorta sektörü için son derece önemli bir konu olan “Sigortacılar için Vergi Hukuku” başlıklı çalışmamızın, ilgili tüm taraflara faydalı olmasını ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamasını dilerim.
Saygılarımla

Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL 
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!