Sürdürülebilir Kalkınma için Çağcıl Stratejiler Mikro Finansman Modelinde Sigortacılık


Sürdürülebilir Kalkınma için Çağcıl Stratejiler Mikro Finansman Modelinde Sigortacılık

Yayın No : TSEV-39

Yayın Tarihi : Ocak 2009

Sayfa Sayısı : 126

Fiyatı : 30 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Sürdürülebilir kalkınma, herhangi bir alanda yapılan çalışmaların; gelecekteki kaynakları tüketmeden, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin yapılmasıdır. Başka bir ifadeyle, belirli amaç veya hedefin, belirli bir denge içerisinde bugünden gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir. Sigorta ise, toplumdaki risklerin koruma altına alınması amacıyla kullanılan en önemli finansal araçlardan biridir. Sigorta, riskleri daha iyi yöneterek, finansal istikrarı arttırarak, devletin sosyal güvenlik programlarına destek olarak ve tasarrufların harekete geçmesine yardımcı olarak ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Bir sigortacının “varlık nedeni” müşterilerinin karşı karşıya olduğu riskleri yönetmek ve taşımaktır.

 

Bu işlevleri nedeniyle de sigortacılığın işlevi sürdürülebilirlikle oldukça yakından ilişkilidir. Bu nedenle de risklerin azaltılması ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi sigortacılar için çok önemlidir. Öncelikle sigortacılar, sürdürülebilir olmak için, riskleri en iyi şekilde tespit etmek ve yönetmek zorundadır. Böylelikle, tüm tazminat taleplerini karşılayabilir ve karlılıklarını artırabilirler. İkinci olarak, sürdürülebilir bir toplumda risklerin sigorta edilebilir olma ihtimali daha yüksek ve ekonomik büyüme daha istikrarlı olacağından sigorta piyasası daha büyük olacaktır. Bu riskler bir yandan sigorta sektörünü tehdit ederken, diğer taraftan, doğru anlaşılması halinde sektörün gelişimi için önemli fırsatlar da sunmaktadır. Aciliyetleri, potansiyel etkilerinin büyüklüğü ve sigortacılık sektörünün rolü nedeniyle önemli bazı küresel sürdürülebilirlik konuları şunlardır: İklim Değişikliği; Yaşam Boyu Gelir; Sağlık; Gelişmekte olan İnsan Kaynaklı Riskler; Çevresel Sorumluluk; Doğal Kaynaklar; Geri Dönüşüm; İç Etkinlik ve Mikro Sigorta.

Sigortanın sürdürülebilir olmasındaki önemi nedeniyle, Mikro Sigorta konusu son yıllarda, sigortacıların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal ve ekonomik kırılganlıklara karşı geliştirilen bir çözüm olan Mikro Sigorta ile düşük gelirli kesimlerin de sahip oldukları risklerin sigorta teminatı kapsamına alınabilmesi hedeflenmektedir.

Konunun önemi nedeniyle, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınlarının 17.sini “Mikro Finansman Modelinde Sigortacılık” isimli araştırmamıza ayırdık. Araştırmanın birinci bölümünde, mikro finansmanın kapsamı, ikinci bölümde mikro finansman kurumları, üçüncü bölümde dünyadaki mikro sigorta uygulamaları ve son bölümde ise mikro sigortanın geleceği incelenmektedir.

Türk sigorta sektörü için son derece yeni olan mikro sigorta konusundaki çalışmamızın, ilgili tüm taraflara faydalı olmasını ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamasını dilerim.
Saygılarımla

Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL 
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!