TDHP Sisteminde Sigorta Muhasebesi


TDHP Sisteminde Sigorta Muhasebesi

Yayın No : TSEV-25

Yayın Tarihi : Haziran 2007

Sayfa Sayısı : 271

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük önemi olan sigortacılık sektörünün, rekabet seviyesinin artırılabilmesi için gelişmiş ülkelerin ve ülkemizin sigorta sektörünü inceleyen ve Türk sigorta sektörünü gelişmiş ülkeler ile mukayese ederek, gelişimi konusunda çözüm önerileri sunan araştırmaların ve toplantıların yapılması büyük önem arz etmektedir. Yapılacak bu araştırma ve toplantılar bir yandan sektörün rekabet gücünü artırırken, diğer yandan da, AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakereleri çerçevesinde; sigorta sektörünün AB’ye uyumunun sağlanabilmesi açısından da faydalı olacaktır.

 

Temel görevleri Türk sigorta sektörünün rekabet gücünün artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla: “İstihdamın niteliğinin ve verimliliğinin arttırılması”, “Tüketicilere sigortanın öneminin anlatılması ve sigorta ürünlerinin tanıtılması yoluyla, toplumda sigorta bilincinin artırılması”, “Sektörel bilgilerin oluşturulması, erişilebilir ve paylaşılabilir hale getirilmesi”, “Sigorta sektörünün karlılığının arttırılması amacıyla hasarların azaltılması için tüketicilerin bilinçlendirilmesi” olan Enstitümüze de bu konularda önemli görevler düşmektedir.

Bu bilinçle nitelikli eğitim programlarının düzenlenmesi, sigorta sektörünün işe alımları ile terfilerinde belirleyici olacak bir sınav ve sertifika sistemi oluşturulması, araştırmalar ve yayınlar yapılması, konferanslar-seminerler düzenlenmesi, sigorta bilincini arttırıcı projeler düzenlenmesi, sigorta sektörünün hasarlarını azaltıcı projeler düzenlenmesi, Enstitümüzün öncelikli hedefleri haline gelmiştir.

Enstitümüz, bu çerçevede, sigortacılık ile ilgili konularda yaptığı araştırmalar ile, ilgili akademisyen ve uzmanlar tarafından yapılan araştırmaları, hakem onayından geçtikten sonra, “Sigorta İnceleme AraştırmaYayınları” dizileri kapsamında yayınlamaktadır.

Dizimizin bu kitabında, sektörümüz için büyük önem taşıyan konulardan biri olan Sigorta Muhasebesi ile ilgili bir çalışma yayınlanmaktadır. Çalışmada; TDHP, muhasebe türleri, işlemleri, uygulama ve kayıtları yer almaktadır.

Çalışmamızın ilgilenen herkese faydalı olmasını dilerim.
Saygılarımla,

Doç. Dr. Suna OKSAY 
Türk Sigorta Enstitüsü MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!