Türk Sigorta Sektörü Orta Vadeli Gelişme ve Beklentileri


Türk Sigorta Sektörü Orta Vadeli Gelişme ve Beklentileri

Yayın No : TSEV-35

Yayın Tarihi : Aralık 2008

Sayfa Sayısı : 149

Fiyatı : 230 ₺ + KDV

İçindekiler :

PDF İÇİN TIKLAYIN


Bilindiği gibi, sigorta sektörü, finansal sektörün, dolayısıyla da ekonominin en önemli ve hızla büyüyen bir parçasıdır. Sigorta sektörü, kaynakları harekete geçirip, riski transfer ederek büyük ölçüde kaynakların etkin dağılımına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Bunlara ilave olarak işlem maliyetlerini düşürme, likidite yaratma ve yatırımlarda ölçek ekonomisi etkisi oluşturma yoluyla da finansal sistemin etkinliğini artırır.
Türk ekonomisinin ve Türk finans sisteminin etkinliğini artırma görevini üstlenen Türk sigorta sektörü de, bir yandan uluslararası ekonomi ile entegrasyonuna hız verirken diğer yandan da son yıllarda artan yabancı sermaye girişi ile birlikte hızlı bir gelişim, değişim ve büyüme göstermiştir. Sektörün yaşadığı bu hızlı değişim ve gelişim nedeniyle sektör aktörleri, ekonominin aktörleri ve sektöre girmeyi düşünen yerli ve yabancı aktörlerin ileriye dönük plan ve öngörüleri yapması zorlaşmış ve her zamankinden daha fazla sektörün ileriye dönük büyüme analizlerini içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.

 

Bu ihtiyacı tespit eden Vakfımız, sigorta sektörünün gelişimini destekleyen misyonundan hareketle, sektöre yeni girecek yerli ve yabancı şirketlerin öngörülerini, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yatırım planlarını yapabilmelerini ve Türk ekonomisinin aktörlerinin ekonomik büyümenin rotasını görebilmelerini desteklemek amacıyla bu çalışmayı hazırlatmıştır.

Bu çerçevede, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınlarımızın 13’üncüsünü ayırdığımız “Türk Sigorta Sektörü Orta Vadeli Gelişme Beklentileri” isimli yayınımızda, Türk sigorta sektörünün 2008-2012 dönemindeki gelişim beklentisi, alternatif senaryolar altında tahlil edilmiştir. Bu tahlil yapılırken, kriz etkileri dâhil edilmek ve edilmemek suretiyle iki ayrı senaryo hazırlanmıştır.

Vakfımızın talebi üzerine, değerli vaktini ayırarak, konusunda Türkiye’de ilk kez yapılmış olan bu çalışmayı hazırlayan Sayın N. Kâmuran Malatyalı’ya teşekkür eder, çalışmanın, ileride yapılacak benzer çalışmalara ışık tutmasını ve sigorta sektörünün ilgili tüm aktörlerine faydalı olmasını dilerim.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL 
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı MüdürüPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!