Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (11. Dönem)  - 2020
Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (11. Dönem) - 2020

İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programında yapılan saha çalışması ile katılımcılar,teorik bilgilerini pratiğe dökme şansı yakalayarak, çalışma hayatlarında kendilerine farkındalık kazandıracak bilgiler edinirler. Yapılan saha çalışması kapsamında katılımcılar;

  • Sigorta konusu işle ilgili poliçe hazırlanmasından önce sahada yapılacak İşlemler ve Risk Analizi,
  • Ziyaret edilecek saha hakkında elde edilen ön bilgilerin değerlendirilmesi ve sahada yapılması gerekenlerin tespiti,
  • Sahada yapılacak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınması gereken ek bilgilerin ve dokümanların temini,
  • Elde bulunan mevcut bilgiler ile sahadan temin edilenlerle birlikte bir sonuca ve karara varma yetkinliklerini kazanırlar.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!