Dr. Ceyhun Eren

Dr. Ceyhun Eren

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Yapısal deprem mühendisliği, özellikle de binaların deprem sırasındaki davranışları ve karşı karşıya kalacakları olası hasar tahmin yöntemleri konusunda uzmanlaşmış bir inşaat mühendisidir. Allianz Türkiye’de Teknik Underwriting ve Riziko Kontrol Bölümü Grup Başkanıdır. Ayrıca İş Süreklilik Sorumlusu rolüyle şirketin kritik iş süreçlerinin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik planların hazırlanması ve test edilmesi süreçlerini de yürütmektedir. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Risk Mühendisliği Komitesinin eski Başkanı olup TÜYAK üyesidir. Allianz’daki rolüne ek olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TSEV (Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı) başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında İş Süreklilik Yönetim Sistemi, Teknik Risklerin Yönetimi, Yangın ve Deprem Mühendisliği üzerine dersler vermektedir. Konferanslarda sıklıkla konuşmalar yapmakta yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli mühendislik ve bilim dergilerde makaleleri vardır.

 

'Dr. Ceyhun Eren' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2023
12 Nisan 10:00
13 Nisan 12:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcıların; geçmiş depremler sırasında en sık karşılaşılan yapısal kusurların neler olduğunu doğru bir şekilde sıralayabilmeleri, binaların deprem sırasında nasıl davranış gösterdiğini temel seviyede tanımlayabilmeleri, deprem PML’i doğru bir şekilde tanımlayarak hasar tahmin yöntemlerinin neler olduğunu bilip eski ve yeni hasar hesaplama yöntemlerini karşılaştırarak farklarını doğru bir şekilde ayırt edebilmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2022
25 Ekim 18:00
03 Kasım 12:30

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın Sigortacılığında Risk Yönetimi (13. Dönem)

Detaylı Bilgi
Kasım 2022
03 Kasım 13:30
03 Kasım 16:30

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (13. Dönem)

Detaylı Bilgi
Aralık 2022
22 Aralık 10:00
23 Aralık 12:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Eğitimde, yangının çıkışı, oluş nedeni, önlemler ve hasar hesaplama yöntemleri aktarılarak katılımcının iş tanımı çerçevesinde poliçe - sigortalı ilişkisini ve hasar sürecini daha sağlıklı yönetmesi sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2022
26 Nisan 10:00
27 Nisan 12:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcıların; geçmiş depremler sırasında en sık karşılaşılan yapısal kusurların neler olduğunu doğru bir şekilde sıralayabilmeleri, binaların deprem sırasında nasıl davranış gösterdiğini temel seviyede tanımlayabilmeleri, deprem PML’i doğru bir şekilde tanımlayarak hasar tahmin yöntemlerinin neler olduğunu bilip eski ve yeni hasar hesaplama yöntemlerini karşılaştırarak farklarını doğru bir şekilde ayırt edebilmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2021
27 Mayıs 10:00
28 Mayıs 12:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Eğitimde, yangının çıkışı, oluş nedeni, önlemler ve hasar hesaplama yöntemleri aktarılarak katılımcının iş tanımı çerçevesinde poliçe - sigortalı ilişkisini ve hasar sürecini daha sağlıklı yönetmesi sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Eylül 2021
28 Eylül 17:00
05 Ekim 20:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın Sigortacılığında Risk Yönetimi (10. Dönem)

Detaylı Bilgi
Ekim 2021
14 Ekim 14:00
14 Ekim 17:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (10. Dönem)

Detaylı Bilgi
Nisan 2021
26 Nisan 10:00
27 Nisan 12:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcıların; geçmiş depremler sırasında en sık karşılaşılan yapısal kusurların neler olduğunu doğru bir şekilde sıralayabilmeleri, binaların deprem sırasında nasıl davranış gösterdiğini temel seviyede tanımlayabilmeleri, deprem PML’i doğru bir şekilde tanımlayarak hasar tahmin yöntemlerinin neler olduğunu bilip eski ve yeni hasar hesaplama yöntemlerini karşılaştırarak farklarını doğru bir şekilde ayırt edebilmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2020
26 Ekim 16:00
27 Ekim 18:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Eğitimde, Yangının çıkışı, oluş nedeni, önlemler ve hasar hesaplama yöntemleri aktarılarak katılımcının iş tanımı çerçevesinde poliçe - sigortalı ilişkisini ve hasar sürecini daha sağlıklı yönetmesi sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
08 Ekim 10:00
08 Ekim 17:00

Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (10. Dönem)

Detaylı Bilgi
Eylül 2020
15 Eylül 17:00
21 Eylül 20:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın Sigortacılığında Risk Yönetimi (10. Dönem)

Detaylı Bilgi
Aralık 2019
16 Aralık 13:00
16 Aralık 17:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Eğitimde, Yangının çıkışı, oluş nedeni, önlemler ve hasar hesaplama yöntemleri aktarılarak katılımcının iş tanımı çerçevesinde poliçe - sigortalı ilişkisini ve hasar sürecini daha sağlıklı yönetmesi sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2019
28 Ağustos 13:00
28 Ağustos 17:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcıların; geçmiş depremler sırasında en sık karşılaşılan yapısal kusurların neler olduğunu doğru bir şekilde sıralayabilmeleri, binaların deprem sırasında nasıl davranış gösterdiğini temel seviyede tanımlayabilmeleri, deprem PML’i doğru bir şekilde tanımlayarak hasar tahmin yöntemlerinin neler olduğunu bilip eski ve yeni hasar hesaplama yöntemlerini karşılaştırarak farklarını doğru bir şekilde ayırt edebilmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Eylül 2019
19 Eylül 17:00
02 Ekim 20:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın Sigortacılığında Risk Yönetimi (10. Dönem)

Detaylı Bilgi
Şubat 2020
13 Şubat 10:00
13 Şubat 17:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcılar; gerçek uygulama örnekleriyle birlikte pasif ve aktif yangın önlemlerinin neler olduğunu, çıkarılacak gerçek yangınlar ile hem algılama hem de söndürme simülasyonları yardımıyla ulusal ve de uluslararası yönetmeliklere göre temel tasarım kriterlerini doğru bir şekilde tanımlayabileceklerdir.

Detaylı Bilgi
Ekim 2019
16 Ekim 10:00
16 Ekim 16:00

Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (10. Dönem)

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
14 Kasım 13:00
14 Kasım 17:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Eğitimde, Yangının çıkışı, oluş nedeni, önlemler ve hasar hesaplama yöntemleri aktarılarak katılımcının iş tanımı çerçevesinde poliçe - sigortalı ilişkisini ve hasar sürecini daha sağlıklı yönetmesi sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2018
14 Ağustos 13:00
14 Ağustos 17:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcıların; geçmiş depremler sırasında en sık karşılaşılan yapısal kusurların neler olduğunu doğru bir şekilde sıralayabilmeleri, binaların deprem sırasında nasıl davranış gösterdiğini temel seviyede tanımlayabilmeleri, deprem PML’i doğru bir şekilde tanımlayarak hasar tahmin yöntemlerinin neler olduğunu bilip eski ve yeni hasar hesaplama yöntemlerini karşılaştırarak farklarını doğru bir şekilde ayırt edebilmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Temmuz 2018
10 Temmuz 10:00
10 Temmuz 16:00

İleri Düzey Yangın ve Mühendislik Proje Sunumu

Detaylı Bilgi
Mart 2017
15 Mart 10:00
15 Mart 16:50

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Sigortacılıkta Risk Yönetiminin önemi ve nasıl uygulandığına dair genel bilgi sahibi olduktan sonra günümüz Yangın Sigortacılığında Risk Kabul Kriterlerinin neler olduğunun ve bu kriterlerin uygulama esaslarının ana hatlarıyla öğrenilmesi; Genel kriterler arasında yer alan elektrik kaynaklı yangın hasar örneklerinden yola çıkılarak temel elektrik bilgisi ve korunma önlemleri hakkında detaylı bilgi verilerek katılımcıların uygulamaya hazır olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2017
30 Mayıs 17:00
05 Haziran 20:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın ve Mühendislik Sigortaları Risk Yönetimi

Detaylı Bilgi
Haziran 2017
09 Haziran 09:00
09 Haziran 17:00

Saha Eğitimi (İşletme ve İnşaat Dönemi)

Detaylı Bilgi
Mart 2018
27 Mart 10:00
27 Mart 16:50

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Sigortacılıkta Risk Yönetiminin önemi ve nasıl uygulandığına dair genel bilgi sahibi olduktan sonra günümüz Yangın Sigortacılığında Risk Kabul Kriterlerinin neler olduğunun ve bu kriterlerin uygulama esaslarının ana hatlarıyla öğrenilmesi; Genel kriterler arasında yer alan elektrik kaynaklı yangın hasar örneklerinden yola çıkılarak temel elektrik bilgisi ve korunma önlemleri hakkında detaylı bilgi verilerek katılımcıların uygulamaya hazır olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2018
16 Nisan 17:00
26 Nisan 20:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın ve Mühendislik Sigortaları Risk Yönetimi

Detaylı Bilgi
Mayıs 2018
22 Mayıs 10:00
22 Mayıs 17:00

Saha Eğitimi (İşletme ve İnşaat Dönemi)

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!