Finansal Tablolar
Finansal Tablolar
  • Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Tanımı ve Yapısı
  • Kar-Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Tanımı ve Yapısı
  • Nakit Akış Tablosu Tanımı ve Yapısı (TMS 7)
  • Özkaynak Değişim Tablosu
  • Dipnot ve Açıklamalar
  • Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması (TFRS 10)
  • Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması (TMS 27)
  • Ara Dönem Finansal Tablolar (TMS 34)
  • Kar Dağıtım Tablosu


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!