Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) - 6. Dönem
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) - 6. Dönem
 1. Kavramsal Çerçeve
 2. TMS 1 – Finansal Tabloların Sunumu
 3. TMS 7 – Nakit Akış Tabloları
 4. TMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminler ve Hatalar
 5. TMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 6. TMS 12 – Gelir Vergileri
 7. TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar
 8. TMS 17 – Kiralama İşlemleri
 9. TMS 18 – Hasılat
 10. TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan faydalar
 11. TMS 21 – Kur Değişiminin Etkileri
 12. TMS 24 – İlişkili Taraf Açıklamaları
 13. TMS 27 – Konsolide ve Solo Finansal Tablolar
 14. TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar
 15. TMS 31 – Ortak Girişimlerdeki Yatırımlar
 16. TMS 32 – Finansal Enstrümanlar: Sunum
 17. TMS 33 – Hisse Başına Kar
 18. TMS 34 – Ara Dönem Finansal Raporlama
 19. TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 20. TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 21. TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
 22. TMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 23. TFRS 1 – TFRS’nin İlk Defa Uygulanması
 24. TFRS 2 – Hisse Bazlı Ödemeler
 25. TFRS 3 – İşletme Birleşmeleri
 26. TFRS 5 – Elden Çıkarılacak Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 27. TFRS 7 – Finansal Risk Açıklamaları
 28. TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri
 29. TFRS 9 –Finansal Araçlar
 30. TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar
 31. TFRS 14 – Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!