Oto Sigortalarında Hasar Araştırmacılığı Yenileme Eğitimi (Dış Tahkikatçılar)
Oto Sigortalarında Hasar Araştırmacılığı Yenileme Eğitimi (Dış Tahkikatçılar)

Sigorta sektöründe hasar uygulamaların ve aynı zamanda suiistimalle mücadelesinde, araştırma her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Hasar araştırması, Şirketlerin bünyelerinde veya dış kaynaklı olarak yaptırılmaktadır. Ancak gerek bu hasar araştırmacılığı yapan kişi veya kurumlar, gerekse şirketlerce geliştirilen uygulamalara hukuken daha detaylı olarak bakılması, hasar süreçleri, buna bağlı hukuki süreçler ile hasar araştırmacısının faaliyeti ve bu süreçlerle ilişkisinin ortaya konulması suretiyle bilgilendirme yapılırken, bu eğitim sonrasında farklı bir gözle faaliyet, süreç ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesine imkân verilmesi amaçlanmaktadır.Geçmiş yıllarda yapılan eğitim alan hasar araştırmacılarının bilgilerinin tazalenmesi ve güncel gelişmelerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Suistimal – SİSEB - SİSBİS

  • Dünyada Suistimalle Mücadele
  • Türkiye’de Suistimal ile Mücadele -SİSEB
  • Efektif Fraud Yönetimi
  • Suistimal Tespitinde Teknoloji Kullanımı
  •        -Analitik model
  •        -İş kuralları
  • Yanlış Sigorta Uygulamaları
  • SİSBİS ve Önemi
  • Organize Suistimal Vakalar

Sigorta şirketleri ile işbirliği içerisinde dışardan hizmet vermek sureti ile çalışan ve daha önce bu eğitimi alan hasar araştırmacıları, tahkikatçılar, hasar araştırması yapan kuruluşlar.

Not: Bu eğitim grubu için geçerli olmakla birlikte katılım talebi "Sigorta Bilgi Merkezi" üzerinden alınmaktadır. Önceden belirlenmiş kriterler ile değerlendirilerek ön kayıt onaylanmaktadır ya da onaylanmamaktadır.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!