Sosyal Medyanın Sigorta Satışında Etkin Kullanılması (ONLINE)
Sosyal Medyanın Sigorta Satışında Etkin Kullanılması (ONLINE)

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar:

 • Digital pazarlama kavramanın açıklanması ve sigorta satışına etkisi

 • Sosyal medya satış ve pazarlama planı tasarlama ve sigorta uygulaması

 • Sosyal medya platformlarının ve araçlarının çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olunması

 • Sosyal medya pazarlaması yoluyla müşterilerin ilgisini çekmek için stratejilerin oluşturulması

 • Sosyal medya pazarlama araçlarının mevcut pazarlama planıyla entegre edilmesi

 • Sosyal medya pazarlamasının geleneksel pazarlamadan farkının açıklanmasını değerlendiriyor olacaklar.

 • Digital pazarlama nedir? Sigorta uygulamalarındaki avantajlarının değerlendirilmesi

 • Digital pazarlama kanalları ve sigorta satışı için etkili seçim yaklaşımları

 • Sigorta satışı için online digital kanalların SWOT analizinin uygulanması

 • Sosyal medya tarihinin kısaca açıklanması

 • Sosyal medya pazarlamasının geleneksel pazarlamadan farkı nedir?

 • Sosyal medya pazarlamasını kullanımının faydaları

 • Sigorta satışı için, sosyal medya pazarlama planının oluşturulmasında temel adımlar

 • Sigorta ürününe uygun sosyal medya modellemelerinin belirlenmesi

 • Sosyal medya pazarlamasında sık yapılan hatalardan kaçınma

 • Belirlenen hedeflere uygun sosyal medya platformlarının seçilmesi

 • Sosyal medya yönetim alternatiflerinin değerlendirilmesi

 • Sosyal medya ile geleneksel satışı entegre etme yaklaşımları 

 • Satışta çoklu erişim seçeneklerinden faydalanmak isteyen tüm satış bireyleri

 • Acentelerde satış ve acente satış destek sorumluları

 • Direkt satış bireyleri

 • Sigorta acenteleri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!