Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri (ONLINE)
Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri (ONLINE)

Emtia Nakliyatı ve Sorumluluk Sigortaları'nda teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesi amaçlanmaktadır.

· Emtia Nakliyatı Sigortalarına Giriş ve Tanımlama

· Sigortanın Genel Prensiplerinin Emtia Nakliyatı Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi

· Emtia Sigortalarında Sigortalanabilir Menfaat

· Uluslararası Ticaret Terimleri(INCOTERMS)nin Emtia Sigortaları Açısından Önemi ve İşlevi

· INCOTERMS(2010) Türleri

· Taşıma Türlerine Göre Emtia Sigortası Teminatları

· Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları

· Enstitü Yük Klozlarının(Institute Cargo Clauses) İncelenmesi

· Emtia Nakliyatı Sigortaları İle İlgili Yerli Klozların İncelenmesi

· Müşterek Avarya,Dava Say ve Kurtarma Masrafları Kavramlarının Emtia Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi

· Emtia Nakliyatı Sigortaları'nda Sigorta Teminatının Sona Eriş Halleri

· Emtia Nakliyatı Sigortaları'nda Harp ve Grev Ek Teminatları  

· Gemi Sınıflandırma Klozu ve Klas Kuruluşları

· Emtia Nakliyatı Sigortalarında Sözleşme Türleri

· Emtia Nakliyatı Sigortaları'nda Fiyatlandırmayı Etkileyen ve Poliçe Düzenlenmesinde Önemli Faktörler

· Nakliyat Sorumluluk Sigortaları 

· CMR Konvansiyonu ve CMR Taşıma Sözleşmesinin Özellikleri

· CMR Sigortaları

· Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları

· Emtia Nakliyatı ve Nakliyat Sorumluluk Sigortalarının Karşılaştırılması

· Emtia Nakliyatı ve nakliyat Sorumluluk Sigortaları ile İlgili Muhtelif Poliçe Örnekleri Üzerinde Değerlendirme

Emtia Nakliyatı ve Sorumluluk Sigortalarında Önemli Kavramlar

Sigorta şirketlerinin nakliyat sigortaları ile ilgili teknik ve operasyon birimleri ile hasar, hukuk ve rücu departmanlarının çalışanları, avukatlar,sigorta brokerleri ve acenteler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!