Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri (ONLINE)
Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri (ONLINE)

Nakliyat emtia - kıymet ve sorumluluk sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesi sağlanacaktır.

 • Emtia Nakliyatı Sigortalarına Giriş ve Tanımlama

 • Sigortanın Genel Prensiplerinin Emtia Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi

 • Emtia Sigortalarında Sigortalanabilir Menfaat

 • Uluslararası Ticaret Terimleri(INCOTERMS)nin Emtia Sigortaları Açısından Önemi

 • INCOTERMS(2010) Şekilleri

 • Taşıma Türlerine Göre Emtia Sigortası Teminatları

 • Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları

 • Enstitü Yük Klozlarının(Institute Cargo Clauses) İncelenmesi

 • Emtia Sigortalarında Yerli Klozların İncelenmesi

 • Müşterek Avarya,Dava Say ve Kurtarma Masrafları Kavramlarının Emtia Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi

 • Emtia Sigortalarında Sigorta Teminatının Sona Eriş Halleri

 • Emtia Sigortalarında Harp ve Grev Ek Teminatları  

 • Gemi Sınıflandırma Klozu ve Klas Kuruluşları

 • Emtia Nakliyatı Sigortalarında Sözleşme Türleri

 • Emtia Nakliyatı Sigortalarında Fiyatlandırmayı Etkileyen ve Poliçe Düzenlenmesinde Önemli Unsurlar

 • Kıymet Sigortaları ve Kıymet Nakliyatı Sigortası Genel Şartları

 • Kıymet Nakliyatı Sigortalarında Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar

 • Nakliyat Sorumluluk Sigortaları 

 • CMR Konvansiyonu ve CMR Taşıma Sözleşmesinin Özellikleri

 • CMR Sigortaları

 • Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları

 • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarının Karşılaştırılması

 • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortaları ile İlgili Muhtelif Poliçe Örnekleri Üzerinde Değerlendirme

 • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Önemli Kavramlar

Sigorta şirketlerinin hukuk, rücu ve hasar departmanlarının servis çalışanları ve avukatlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!