Ali Akşener

Ali Akşener

Orta ve lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır.Aynı fakültenin 'Finans'' anabilim dalında yüksek lisans derecesi almıştır.

Sigorta sektöründeki kariyerine Şark Sigorta'da başlamış,daha sonra Halk Sigorta ve Başak Sigorta'da müdür yardımcılığı ve müdürlük yapmıştır.2000-2004 yılları arasında Garanti Sigorta,2004-2013 yılları arasında da Aviva Sigorta'da(Commercial Union)Teknik-Hasar/Hukuk ve Reasürans'tan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.Sigorta sektöründe aktif olarak çalıştığı dönemde Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde yer alan Nakliyat İnceleme ve Araştırma Komitesi'nde üye,başkan yardımcısı ve başkan olarak 1993-2013 yılları arasında görev yapmıştır.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği üyesi olup,çok iyi seviyede İngilizce bilmektedir..

 

'Ali Akşener' Yaklaşan Eğitimleri

Ekim 2023
18 Ekim 09:30
18 Ekim 16:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları ve Klozlarının kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi ile söz konusu klozların uygulamada kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların vurgulanmasıyla katılımcıların iş tanımları çerçevesinde konuya hakim olmaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Aralık 2023
19 Aralık 09:30
19 Aralık 16:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, nakliyat sigortalarında riskler, risk yönetimi konsepti, kullanılacak araç ve yöntemler hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarılıp, nakliyat sigortaları alt branşları ile ilgili muhtelif hasar örnekleri üzerinde değerlendirmeler yaparak katılımcıların uygulamaya dönük bilgi düzeylerini geliştirip, nakliyat sigortalarında sovtaj ve rücu uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunarak katılımcıların uygulamaya hazır halde olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

'Ali Akşener' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2023
04 Nisan 09:30
05 Nisan 12:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat emtia - kıymet ve sorumluluk sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesinin sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2023
16 Ağustos 10:00
16 Ağustos 16:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, Nakliyat Sorumluluk Sigortalarında teminatlar ve poliçe türleri hakkında bilgi aktarımında bulunarak bu bilgilerin katılımcılar tarafından muhtelif hasar örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesini sağlayabilmek hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Nisan 2022
04 Nisan 10:00
05 Nisan 13:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat emtia - kıymet ve sorumluluk sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesinin sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2022
24 Ekim 13:30
25 Ekim 16:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları ve Klozlarının kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi ile söz konusu klozların uygulamada kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların vurgulanmasıyla katılımcıların iş tanımları çerçevesinde konuya hakim olmaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2022
15 Ağustos 10:00
16 Ağustos 13:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, Nakliyat Sorumluluk Sigortalarında teminatlar ve poliçe türleri hakkında bilgi aktarımında bulunarak bu bilgilerin katılımcılar tarafından muhtelif hasar örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesini sağlayabilmek hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Ocak 2022
17 Ocak 10:00
19 Ocak 12:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mart 2022
08 Mart 10:00
09 Mart 13:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Daha çok uygulamaya dönük olarak planlanan ve içeriğinde Nakliyat Sigortaları ile ilgili farklı türde toplam 85 adet hasar örneği ve Yargıtay kararı bulunan bu eğitimle katılımcıların teorik bilgilerinin uygulama örnekleri ile pekiştirilmesi ve mevcut geçerli hukuki uygulamalar paralelinde underwriting ve hasar değerlendirilme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların altlarının çizilmesi ve katılımcıların iş tanımları çerçevesinde daha doğru aksiyon almaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Aralık 2022
21 Aralık 09:30
22 Aralık 12:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, nakliyat sigortalarında riskler, risk yönetimi konsepti, kullanılacak araç ve yöntemler hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarılıp, nakliyat sigortaları alt branşları ile ilgili muhtelif hasar örnekleri üzerinde değerlendirmeler yaparak katılımcıların uygulamaya dönük bilgi düzeylerini geliştirip, nakliyat sigortalarında sovtaj ve rücu uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunarak katılımcıların uygulamaya hazır halde olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2022 Ocak 2023
17 Ocak 18:00
26 Ocak 21:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Başta Hayat Dışı sigorta branşları ve reasürans olmak üzere; sigorta hukuku, muhasebe, finans, taşımacılık ve denizcilikle ilgili önemli İngilizce terimlerin Türkçe karşılıkları ve anlamları çeşitli örneklerle açıklanarak, en az orta düzeyde İngilizce bilen katılımcıların gerek İngilizce hayat dışı sigortacılık ve reasürans terminolojisi, gerekse genel sigortacılık bilgi seviyelerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
30 Ocak 18:00
03 Şubat 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mart 2023
20 Mart 09:30
21 Mart 12:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Daha çok uygulamaya dönük olarak planlanan ve içeriğinde Nakliyat Sigortaları ile ilgili farklı türde toplam 85 adet hasar örneği ve Yargıtay kararı bulunan bu eğitimle katılımcıların teorik bilgilerinin uygulama örnekleri ile pekiştirilmesi ve mevcut geçerli hukuki uygulamalar paralelinde underwriting ve hasar değerlendirilme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların altlarının çizilmesi ve katılımcıların iş tanımları çerçevesinde daha doğru aksiyon almaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mart 2017
14 Mart 10:00
14 Mart 16:50

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat Emtia-Kıymet ve Sorumluluk Sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesinin sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
07 Mart 17:00
09 Mart 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Koruma ve Tazmin Kulüpleri' bu yıl ilk kez modül olarak alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
10 Nisan 17:00
19 Nisan 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları' bu yıl ilk kez modül olarak alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Mart 2018
07 Mart 17:00
14 Mart 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Koruma ve Tazmin Kulüpleri' bu yıl ilk kez modül olarak alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Nisan 2018
18 Nisan 17:00
27 Nisan 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları' bu yıl ilk kez modül olarak alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2017
15 Ağustos 10:00
15 Ağustos 16:50

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, nakliyat sigortalarında riskler, risk yönetimi konsepti, kullanılacak araç ve yöntemler hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarılıp, nakliyat sigortaları alt branşları ile ilgili muhtelif hasar örnekleri üzerinde değerlendirmeler yaparak katılımcıların uygulamaya dönük bilgi düzeylerini geliştirip, nakliyat sigortalarında sovtaj ve rücu uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunarak katılımcıların uygulamaya hazır halde olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2019
21 Mayıs 13:00
21 Mayıs 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat Sorumluluk Sigortaları; taşıyıcının salt sorumlu olduğu yangın, hırsızlık, ıslanma, trafik kazası, yükleme, boşaltma vb. rizikolara karşı yapılan sigorta türleridir.

Detaylı Bilgi
Haziran 2019
20 Haziran 16:30
24 Haziran 20:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mart 2019
13 Mart 10:00
13 Mart 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Daha çok uygulamaya dönük olarak planlanan ve içeriğinde Nakliyat Sigortaları ile ilgili farklı türde toplam 85 adet hasar örneği ve Yargıtay kararı bulunan bu eğitimle katılımcıların teorik bilgilerinin uygulama örnekleri ile pekiştirilmesi ve mevcut geçerli hukuki uygulamalar paralelinde underwriting ve hasar değerlendirilme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinilecektir.

Detaylı Bilgi
Şubat 2019
28 Şubat 17:00
07 Mart 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Koruma ve Tazmin Kulüpleri' bu yıl ilk kez modül olarak alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Nisan 2019
11 Nisan 17:00
24 Nisan 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları' modüler olarak da alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Aralık 2018
18 Aralık 10:00
18 Aralık 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Daha çok uygulamaya dönük olarak planlanan ve içeriğinde Nakliyat Sigortaları ile ilgili farklı türde toplam 85 adet hasar örneği ve Yargıtay kararı bulunan bu eğitimle katılımcıların teorik bilgilerinin uygulama örnekleri ile pekiştirilmesi ve mevcut geçerli hukuki uygulamalar paralelinde underwriting ve hasar değerlendirilme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinilecektir.

Detaylı Bilgi
Ekim 2018
24 Ekim 10:00
24 Ekim 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları ve Klozlarının kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi ile söz konusu klozların uygulamada kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların vurgulanmasıyla katılımcıların iş tanımları çerçevesinde konuya hakim olmaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Temmuz 2018
24 Temmuz 13:00
24 Temmuz 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat Sorumluluk Sigortaları; taşıyıcının salt sorumlu olduğu yangın, hırsızlık, ıslanma, trafik kazası, yükleme, boşaltma vb. rizikolara karşı yapılan sigorta türleridir.

Detaylı Bilgi
Aralık 2017
20 Aralık 10:00
20 Aralık 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları

Detaylı Bilgi
Kasım 2020
23 Kasım 10:00
24 Kasım 13:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat emtia - kıymet ve sorumluluk sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesinin sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2021
26 Ocak 13:00
29 Ocak 16:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mart 2021
25 Mart 10:00
26 Mart 13:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Daha çok uygulamaya dönük olarak planlanan ve içeriğinde Nakliyat Sigortaları ile ilgili farklı türde toplam 85 adet hasar örneği ve Yargıtay kararı bulunan bu eğitimle katılımcıların teorik bilgilerinin uygulama örnekleri ile pekiştirilmesi ve mevcut geçerli hukuki uygulamalar paralelinde underwriting ve hasar değerlendirilme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların altlarının çizilmesi ve katılımcıların iş tanımları çerçevesinde daha doğru aksiyon almaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Nisan 2021
05 Nisan 17:00
14 Nisan 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları' modüler olarak da alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Şubat 2021
23 Şubat 17:00
01 Mart 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Koruma ve Tazmin Kulüpleri' bu yıl ilk kez modül olarak alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2021
16 Ağustos 10:00
17 Ağustos 12:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, Nakliyat Sorumluluk Sigortalarında teminatlar ve poliçe türleri hakkında bilgi aktarımında bulunarak bu bilgilerin katılımcılar tarafından muhtelif hasar örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesini sağlayabilmek hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Ekim 2021
19 Ekim 10:00
20 Ekim 13:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat emtia - kıymet ve sorumluluk sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesinin sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2019
10 Aralık 10:00
10 Aralık 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Nakliyat Emtia-Kıymet ve Sorumluluk Sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesinin sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2019
21 Kasım 10:00
21 Kasım 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, nakliyat sigortalarında riskler, risk yönetimi konsepti, kullanılacak araç ve yöntemler hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarılıp, nakliyat sigortaları alt branşları ile ilgili muhtelif hasar örnekleri üzerinde değerlendirmeler yaparak katılımcıların uygulamaya dönük bilgi düzeylerini geliştirip, nakliyat sigortalarında sovtaj ve rücu uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunarak katılımcıların uygulamaya hazır halde olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
05 Kasım 17:00
15 Kasım 20:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Başta Hayat Dışı sigorta branşları ve reasürans olmak üzere; sigorta hukuku, muhasebe, finans, taşımacılık ve denizcilikle ilgili önemli İngilizce terimlerin Türkçe karşılıkları ve anlamları çeşitli örneklerle açıklanarak, en az orta düzeyde İngilizce bilen katılımcıların gerek İngilizce hayat dışı sigortacılık ve reasürans terminolojisi, gerekse genel sigortacılık bilgi seviyelerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Ekim 2019
24 Ekim 10:00
24 Ekim 17:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları ve Klozlarının kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi ile söz konusu klozların uygulamada kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların vurgulanmasıyla katılımcıların iş tanımları çerçevesinde konuya hakim olmaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Şubat 2020 Mart 2020
03 Mart 09:30
12 Mart 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Koruma ve Tazmin Kulüpleri' bu yıl ilk kez modül olarak alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
31 Mart 17:00
10 Nisan 20:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Temel Sigortacılık Eğitim Programı içindeki Nakliyat Sigortaları Branşı'nın bir dersi olan 'Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları' modüler olarak da alınabiliyor.

Detaylı Bilgi
Ocak 2020
22 Ocak 16:30
23 Ocak 20:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Haziran 2020
18 Haziran 16:00
22 Haziran 19:00

Eğitmen:
Ali Akşener

Günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Ekim 2020
01 Ekim 10:00
02 Ekim 12:30

Eğitmen:
Ali Akşener

Eğitim ile birlikte, Nakliyat Sorumluluk Sigortalarında teminatlar ve poliçe türleri hakkında bilgi aktarımında bulunarak bu bilgilerin katılımcılar tarafından muhtelif hasar örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesini sağlayabilmek hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!