Türk Ticaret Kanunu Işığında Yurt İçi ve Yurt Dışı Taşıma Sigortaları (ONLINE)
Türk Ticaret Kanunu Işığında Yurt İçi ve Yurt Dışı Taşıma Sigortaları (ONLINE)

Eğitim programı ile birlikte, Taşıma Sigortalarında dikkat edilecek hususların katılımcılarla paylaşılması ve bu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkacak anlaşmazlıkların yargıda nasıl sonlandığının ele alınarak bu alanda yaşanan sorunların asgariye çekilmesi amaçlanmaktadır.

  • Türk Taşıma Hukukunun Genel Hükümleri 
  • Taşıma İşleri ve Taşıma Senedi
  • Uluslararası Taşımalar ( Karayolu,Demiryolu,Havayolu,Denizyolu) 
  • Uluslararası Anlaşmaları
  • Tazminatta Esas Alınacak Değer
  • Sorumluluk Sınırları
  • Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulmasını Düzenleyen Özel Hâller

Sigorta şirketlerinin nakliye, hukuk departmanları çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!