Temel Seviye Yangın Sigortalarında Risk Değerlendirme ve Üretim Süreçleri Eğitimi (ONLINE)
Temel Seviye Yangın Sigortalarında Risk Değerlendirme ve Üretim Süreçleri Eğitimi (ONLINE)

Ticari bir rizikonun Yangın Risklerine karşı sigortalanabilmesi için işletmenin yangın ve ek teminatları açısından içerdiği risklerin ölçülebilmesi gerekmektedir. Riski oluşturan birçok parametre faaliyet konusu özelinde değişebilmektedir. Aynı zamanda talep edilen teminatlar bazında da değerlendirmeye yeni risk parametreleri eklenebilir. Sigortalı ile iyi bir iletişim kurmak ile başlayan bu süreçte iletişim gözlem analitik düşünme ve bütüncül yaklaşım yetkinliklerinin teminat ve tarife bilgisi ile birleştirilmesi gerekmektedir.

 

Bu eğitimin sonunda katılımcı;

  • Yangın sigortaları ile sağlanan standart ve paket poliçe teminat kapsamını öğrenecektir.
  • Talep edilen teminat içeriği çerçevesinde işletmeye ilişkin fiyatlandırma yapabilecek sigorta bilgisine sahip olacaktır.
  • Acente ve sigortalı ile kurulacak doğru iletişim neticesinde işletmenin sigorta ihtiyaçlarını ve mevcut risklerini belirleyebilecek, fiyat/fayda maksimizasyonu yaparak farklılık yaratabilme yetkinliği edinecektir.

1- Yangın Sigortaları Genel şartları

2- Yangın Sigorta Paket poliçe örnekleri

3- Yangın sigortaları soru formları

4- Yangın sigortaları faaliyet konuları

Eğitime sigorta şirketlerinin teknik departmanlarında ve bölge müdürlüklerinde yangın sigortaları risk kabulünden sorumlu çalışanları, satış ekipleri katılım sağlayabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!