Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması (ONLINE)
Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması (ONLINE)

En güncel verileri kullanarak, ekonominin ve finansın verdiği temel kavramları, ilişkileri, korelasyonları analize dahil ederek Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmeleri tartışmak ve geleceğe ilişkin tahmin gücünü artırmaktır. 

Dünya Ekonomisi; Gündem ve Gelişmeler

Covid-19 ve Sonrası için Senaryolar

Dünya Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi – Veriler Arasındaki Korelasyon

-    Büyüme
-    Öncü Göstergeler
-    Pariteler
-    Emtia Fiyatları
-    Altın Fiyatları
-    Hisse Senedi Piyasaları
-    Piyasa Verileri


Türkiye Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi

-    Büyüme
-    Sanayi Üretimi
-    Eğilim Anketleri
-    Krediler ve Büyüme
-    Para ve Maliye Politikası
-    Enflasyon ve Faizler
-    Ödemeler Dengesi; Cari İşlemler ve Finans Hesabı
-    Tasarruf – Yatırım Dengesi ve Yapısal Sorunlar
-    Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini


Finansal Piyasalar ve Yatırım Tercihleri
 

Finansal kurumlarda çalışan ve konuyla ilgili yöneticiler, yardımcıları ve uzmanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!