Yangın ve Mühendislik Sigortaları Risk Yönetimi (8. Dönem)
Yangın ve Mühendislik Sigortaları Risk Yönetimi (8. Dönem)
  1. Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Mühendisliğinin Önemi
  2. Yangın Sigortacılığında İş Kabul Kriterleri ve Uygulama Esasları
    1. Genel Riskler
    2. Faaliyet Koluna Özel Riskler
    3. Alınması Gereken Risk Azaltıcı Önlemler
  1. Son Dönemde Ülkemizde Yaşanan Büyük Yangın Hasarları ve Çıkarılan Dersler
  2. Sonuç ve Değerlendirme


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!