Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (8. Dönem)
Saha Eğitimi - İşletme ve İnşaat Dönemi (8. Dönem)

İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programında yapılan saha çalışması ile katılımcılar,teorik bilgilerini pratiğe dökme şansı yakalayarak, çalışma hayatlarında kendilerine farkındalık kazandıracak bilgiler edinirler. Yapılan saha çalışması kapsamında katılımcılar;

  • Sigorta konusu işle ilgili poliçe hazırlanmasından önce sahada yapılacak İşlemler ve Risk Analizi,
  • Ziyaret edilecek saha hakkında elde edilen ön bilgilerin değerlendirilmesi ve sahada yapılması gerekenlerin tespiti,
  • Sahada yapılacak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınması gereken ek bilgilerin ve dokümanların temini,
  • Elde bulunan mevcut bilgiler ile sahadan temin edilenlerle birlikte bir sonuca ve karara varma yetkinliklerini kazanırlar.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!