Yangın-Mühendislik, Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Ürün ve Hasar Bilgisi
Yangın-Mühendislik, Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Ürün ve Hasar Bilgisi

    

 • Rizikonun Gerçekleşmesi Kavramı
 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
  • Teminat kapsamı
  • Sigorta Mevzuatında Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • İşveren ve Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları
  • İşveren sorumluluk sigortaları teminat kapsamı
  • İşveren sorumluluk sigortaları teminat dışı haller
  • Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası teminat kapsamı
  • Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası teminat dışı haller
  • Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları örneklemeleri
 • Ürün Güvenliği Konsepti Çerçevesinde Ürün Sorumluluk-Ürün Geri Çağırma Sigortaları
  • Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
  • Ürün Geri Çağırma Sigortası ve ilgili teminat genişletmeleri
 • Sorumluluk Sigortaları Genel Hasar Uygulamaları
 • Yangın sigortası genel şartları
 • İlgili diğer mevzuat
 • Yangın sigortası teminatı ve ek teminatlar içeriği
 • Yangın Sigortalarında Risk Yönetimi
 • Yangın Sigortacılığında Risk Kabul Kriterleri 
  • Yangın Sigortaları açısından ağır riskli iş kolları
 • Yangın sigortaları temel fiyatlama mekanizmaları
  • Örnek prim hesapları
 • Deprem Riski
  • Deprem Tarifesi
  • 125 Milyon üstü ve altı sigorta bedelli poliçeler için prim hesapları
  • Olası bir hasarda Farklı Koasürans ve Muafiyet hesapları
 • Yangın abonman sigortası  
 • Yangın mali sorumluluk sigortası
 • Yangına bağlı kar kaybı sigortası
 • Değerlendirme ve kapanış
 • Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları
 • Enstitü Yük Klozlarının (Institute Cargo Clauses) İncelenmesi
 • Nakliyat Sorumluluk Sigortaları Tanımı ve Türleri
 • Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları    
 • Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(T.M.M.) Sigortaları
 • Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları'nın Genel Özellikleri 
 • Yurtiçi Taşımalarda Taşıyıcının Sorumluluk Sınırı
 • Muhtelif Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(T.M.M.) Sigortaları Hasar Örnekleri 
 • Taşımacılıkta Kullanılan Önemli Belgeler 
 • Yat Sigortaları
  • Yat Kavramı
  • Riziko Türleri
  • Mevzuat Hükümleri ve Özel Şartlar
 • Makine Kırılması Sigortası Nedir?
  • Uygulama Alanı
  • Teminat Kapsamı
  • Ek teminatları, İstisnaları ve Poliçe Hazırlanmasında Önemli Hususular
 • Elektronik Cihaz Sigortası Nedir?
  • Uygulama Alanı
  • Teminat Kapsamı
  • Ek teminatları, İstisnaları ve Poliçe Hazırlanmasında Önemli Hususular
 • İnşaat All Risk Sigortaları /Montaj Sigortaları
  • Teminatın Tanımı
  • Ek Teminatlar İstisnaları ve Poliçe Hazırlanmasında Önemli Hususular
  • Sigorta Süresi
  • Sigorta Bedeli
  • Klozlar
  • Ön Bilgi Formları
 • İnşaat Riskleri Kapsamında Sorumluluk Doğuran Hasarlar


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!