Hayat Sigortaları Branşı
Hayat Sigortaları Branşı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ (6 Kredi/Saat)

 • Genel Sağlık Sigortası ve 5510 Sayılı Kanunda Yer Alan Başlıca Düzenlemeler
 • Dünyada Sosyal Güvenlik Uygulamaları
 • Trendler
 • Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

 

HAYAT SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ESASLARI (30 Kredi/Saat)

 • Genel Hatlarıyla Hayat Sigortaları ve BES Mevzuatı
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Hayat Sigortaları Yönetmeliği
  • Hayat Sigortalarıyla İlgili Mevzuat
  • Hayat Sigortaları Genel Şartları
 • Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Esasları (BES Temel Özellikleri, Kurumlar, Kavramlar, Prensipler, Aracılar, Emeklilik Yatırım Fonları, Sistemin İşleyişi ve Kullanılan Belgeler vd.) ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
 • Hayat Sigortaları ve BES Ürünleri
 • Hayat Sigortaları ve BES Ürün Geliştirme
 • Hayat Sigortaları ve BES Fiyatlandırma Prensipleri
 • Hayat Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting)
 • Hayat Sigortalarında Tazminat İşlemleri Yönetimi
 • Hayat Sigortaları ve BES Ürünlerinde Vergi Uygulamaları

 

FERDİ KAZA SİGORTALARI (9 Kredi/Saat)

 • Kazanın Tanımı ve Temel Kavramlar
 • Genel İlkeleri
 • Sigortasının Konusu ve Kapsamı
 • Teminat Türleri ve Genel Şartlar
 • Risk Değerlendirme, Tarife ve Fiyatlama
 • Ferdi Kaza Sigortası Türleri ve Uygulamadaki Örnekleri

 

HAYAT SİGORTALARI TEKNİĞİ VE AKTÜERYA (24 Kredi/Saat)

 • Hayat Sigortalarının Teknik Alt Yapısı
 • Mortalite Ve Komutasyon Tabloları
 • Teknik Faiz
 • Riziko Primi
 • Tarife Primi
 • Masraf Payları
 • Riyazî İhtiyat ve Değişik Tarifelere Ait Hesaplamalar
 • Kar Payı
 • İştira Değerleri ve Özellikleri
 • Annuite Sigortaları

 

HAYAT SİGORTALARI PAZARLAMASI   (9 Kredi/Saat)

 • Hayat Sigorta Pazarı ve Gelişimi
  • Türkiye Ve Dünyada Hayat Sigortaları Pazarı
  • Türkiye Ve Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemleri
  • Tasarruf Sistemlerinin Ülke Ve Bireysel Ekonomideki Yeri Ve Önemi
  • Hayat Sigortaları Ve BES Uygulamalarının Pazardaki İlişkisi
 • Hayat Sigortası Ürün Özellikleri ve Sigortalı İçin Önemi
  • Hayat Sigortalarında Ürün Yapıları Ve Teminat Şekilleri
  • Hayat Sigorta Sözleşmesinin Tarafları, Hakları Ve Borçları Sigortaya Değer Katan Kavramlar
  • Hayat Sigortalarına Niçin İhtiyaç Duyarız?
 • Hayat Sigortası Pazarlamasında Ürün Yapılarının Etkileri
  • Pazardaki Şirketlerin Hayat Ve BES Pazar Hacimleri
  • Ürünlere Göre Pazar Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  • Pazar Kapsamı Ve Müşteri Yaratma Yaklaşımları
  • Müşteri Elde Tutma Uygulamaları
 • Hayat Sigortaları İçin Yaratıcı Satış Yaklaşımları
  • Hayat Sigortası Pazarlama Planı (Ön Hazırlık)
  • Hangi Ürün Ve Nasıl Bir Yaklaşım?
  • Hayat Ve BES İle Arasındaki Satış Farklılığı
  • İkna Etme Ve Kabullendirme Süreçleri
  • Etkili Sunum Teknikleri
 • Hayat Sigorta Pazarlamasında Üretkenliği Artıran Faktörler
  • Pazarlamada Ürüne Değer Katan Özellikler
  • Pazar Payının Artırılmasında Sigortalı Sayısının Önemi
  • Dağıtım Kanalarının Pazardaki Kuruluşlar İçin Önemi
 • Hayat Sigortaları ve BES için Stratejik Pazarlama
  • Pazar Analizi
  • Hayat Sigorta ürünlerinin Pazarlama Stratejilerindeki yeri
  • Pazarlama Fırsatları, Rakip Analizleri
  • Pazarlama Stratejileri ve Eylemsel Plan Hazırlığı
  • Hayat Sigortacılığı Büyüme Stratejileri
 • Dağıtım Kanallarında Hayat Sigorta Pazarlamasındaki Önemi
  • Acente yapıları
  • Brokerler
  • Banka sigortacılığı
  • BES Uygulamalarında Kanal kullanımı
 • Hayat Sigortaları İçin Pazarlama Bütçe Planlaması
  • Hayat Sigortaları İçin Bütçe Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Bütçeye Esas Parametreler
  • Pazarlama Bütçesinin, Diğer Bütçelerle İlişkisi

 

KRİTİK HASTALIKLAR VE MALULİYET SİGORTALARI (6 Kredi/Saat)

 • Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
  • Hedef Kitle; Pazarlama ve Örnek Vakka Çalışması
  • Teminatlar ve Primler
  • Ürün Fiyatlandırılmasında Kullanılan Genel Parametreler
  • Risk Değerlendirme (UW)-Reasürans
  • Tazminat Taleplerinin Değerlendirilmesi
 • Maluliyet Sigortaları
  • Maluliyet Risk Yönetimi, Değerlendirmesi ve Takip Yöntemleri

 

REASÜRANS (15 Kredi/Saat)

 • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Trete Yenilemeleri  ve Dünyadaki Son Uygulamalar

Hayat ve emeklilik şirketi çalışanları ve kariyerini bu alanda sürdürmeyi düşünenler, hayat sigortaları ile ilgilenenler, aktüerler vs.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!