Nakliyat Sigortaları Branşı
Nakliyat Sigortaları Branşı

DENİZ NAKLİYAT SİGORTALARI (6 Kredi/Saat)

 • Nakliyat Sigortaları ve Türleri
 • Nakliyat Sigortası Poliçesi ve Özel Şart (Kloz) Kullanımı
 • Emtia Taşıma Sigortası
 • En Sık Kullanılan Emtia Türleri
 • Nakliyat Emtia Sözleşme Türleri
 •  Nakliyat Sorumluluk Sigortaları
 • Emtia Taşıma Sigortasının Risk Faktörleri
 • Kıymet Sigortası
 • Tekne Sigortası
 • Denizcilik ile ilgili Sorumluluk Sigortaları
 • Nakliyat Hasar
 • Sigortalanabilir Menfaat
 • İyi Niyet Prensibi ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
 • Yakın Neden
 • Savaş-Grev vb. Rizikolarının Temini

 

DENİZ TİCARET HUKUKU(18 Kredi/Saat)

 • Denizcilik Organizasyonları
 • Gemi, Gemi Mülkiyeti ve Gemi Üzerinde Sınırlı Haklar
 • Gemi Sicilleri ve Gemiyle İlgili Şahıslar 
 • Deniz Ticareti Sözleşmeleri (Gemi Kira Sözleşmeleri, Denizde Eşya Taşıma Sözleşmeleri)
 • Gemi Yönetimi ve Gemi Acenteliği Sözleşmeleri
 • Gemi İnşa Sözleşmeleri
 • Çekme Sözleşmeleri
 • Enkaz Kaldırma Sözleşmeleri (Pilotaj Sözleşmeleri)
 • Denizde Eşya Taşıma Sözleşmelerinin İcrası ve Taşıyanın Hak ve Sorumlulukları
 • Denizyoluyla Yapılan Taşımaları İçeren Satış Sözleşmeleri Deniz Kazalarından Kaynaklanan Hukuki İlişkiler (Global Avarya, Çatma ve Kurtarma)
 • Denizde İmtiyazlı Haklar

 

TEKNE VE MAKİNE SİGORTALARI (12 Kredi/Saat)

 • Genel Şartlar Enstitü Klozları
 • Tekne ve Makine Sigortası Teminat Çeşitleri
 • Tekne Sigortası
 • İnşaat Riskleri
 • Liman Riskleri
 • Yat Sigortaları
 • Navlun ve Kira Kaybı Sigortaları, Beklenen Kar Rizikosu (Kar Kaybı)
 • Risk Değerlendirme, Fiyatlandırma

 

KORUMA TAZMİN KULÜPLERİ(P&I CLUBS) (9 Kredi/Saat)

 • Kulüp Sigortaları
 • Marina veya Tersane Sorumluluk Sigortaları

 

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK, LOJİSTİK VE YÜK SİGORTALARI (15 Kredi/Saat)

 • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
  • Günümüzde Lojistik, Eğilimler, Küresel Lojistiğin Gelişimi
  • Lojistik Yönetiminin Tedarik Zinciri Yönetimi İçindeki Yeri
  • Tedarik Zincirinde Temel Üç Döngü
  • Lojistik Yönetimi ve Fonksiyonları, Taşımacılık
  • Depoculuk
  • Üçüncü ve Dördüncü Parti Lojistik
  • Enformasyon
 • Emtia Nakliyat (Yük) Sigortaları
  • Yük (Emtia) Sigortalarına Giriş ve Yük Sigortaları Genel Şartları
  • Enstitü Yük Klozları (Nakliyat Yük Sigortaları Özel Şartları)
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yük Sigortaları
  • Yük Sigortalarında Yerli ve Yabancı Klozlar
  • CMR Konvansiyonunun Yük Sigortaları Yönünden İncelenmesi
  • CMR Taşıma Sözleşmesinin Özellikleri
  • CMR Yük Sigortaları ile Yük Sigortalarının Karşılaştırılması
  • Nakliyat Sigortalarında Abonman Sözleşme, Bu Sözleşmelerde Yer Alan Hususlar
  • Kıymet Sigortaları (Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları)
  • Yük Sigortalarında Kayıp, Hasar ve Gecikme
  • Sigortanın Genel Prensiplerinin Nakliyat Yük Sigortaları Açısından Ele Alınması
  • Örnek Mahkeme Kararları ve Olaylar
 • Nakliyat (Yük) Sigortalarında Hasar Uygulamaları
  • Nakliyat Sigorta hasarlarında gerekli olan belgelerin incelenmesi
  • Nakliyat Sigorta hasarlarında dikkat edilmesi gereken durumlar
  • Nakliyat Sigortalarında hasar örnekleri
 • Nakliyat (Yük) Sigortalarında Halefiyet ve Rücu Hakkı
  • Rücu hakkı
  • Rücu ihtarı göndermemeniz sonuçları
  • Zamanaşımı

 

NAKLİYAT SİGORTALARINDA RİSK YÖNETİMİ VE HASAR UYGULAMALARI (12 Kredi/Saat)

 • Nakliyat Sigortalarında Riskler, Kontrolü ve Yönetimi
 • Poliçelerde Fiyatlandırma Metotları
 • Nakliyat Hasarlarında Bazı Önemli Belgeler
 • Hasar Dosya İncelemede Dikkat Edilecek Hususlar
 • Hasar Sonrası İstenen Gerekli Evrak
 • Nakliyat Hasar Örnekleri
 • Kıymet Nakliyatı Sigortası Hasarı
 • Sorumluluk Sigortası Hasarı
 • CRM Sigortası
 • Tekne Sigortası Hasarları
 • Hasar Anında Yükümlülükler
 • Sigorta Sahtekarlıkları

 

NAKLİYAT SİGORTALARINDA HASAR UYGULAMALARI VE EKSPERTİZ SÜRECİ (9 Kredi / Saat)

 • Hasar Sistemi Yönetimi
 • Nakliyat Hasarları
 • Uluslararası Nakliyatta Kullanılan Belgelerin Tarifi
 • Ekspertiz Çalışmasının Anlamı ve Önemi
 •  Hasar Anında İstenen Evraklar ve Hasar Dosya Sonuçlandırılması
 • Ekspertiz Raporlarının İncelenmesi

 

REASÜRANS (15 Kredi/Saat)

 • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Trete Yenilemeleri  ve Dünyadaki Son Uygulamalar

Sigorta şirketi çalışanları, nakliyat ve lojistik firması çalışanları, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda kariyer hedefleyenler vs.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!