Satışçılar için A'dan Z'ye Sigorta (Hayat Dışı) (ONLINE)
Satışçılar için A'dan Z'ye Sigorta (Hayat Dışı) (ONLINE)

Yükleniyor

Yükleniyor

Program İstanbul dışında yaşayan sigorta sektörü çalışanları için webinar olarak kurgulanmıştır. Dersler canlı olarak işlenecektir. Sisteme giriş yapan eğitmen ve katılımcılar sanal olarak bir sınıf oluşturacak; katılımcılar canlı olarak (yazılı) sorularını eğitmene yönlendirebilecek ve eğitmen bu soruları sözlü/yazılı olarak yanıtlayacaktır. Dersi kaçıranlar ile tekrar dinlemek isteyenler için kayıtlar bir süre erişime açık tutulacaktır. Bu program, İstanbul dışında görev alan sigorta sektörü çalışanlarının da  uzun süreli eğitimlere katılımını mümkün kılabilmek amacıyla online eğitim olarak düzenlenmiştir.


SİGORTAYA GİRİŞ  (12 Saat)

 • Risk, Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları
 • Sigortanın İşlevleri
 • Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
 • Sigortalanabilirlik Kavramı
 • Sigortacılığın Temel Kuralları
 • Sigortanın Temel Prensipleri
  • Sigortalanabilir Menfaat
  • Azami İyi niyet
  • Tazminat
  • Halefiyet
  • Hasara Katılım
  • Yakın Neden
 • Reasürans Nedir?
 • Sigortayla İlgili Temel Teknik Terimler
 • Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
  • Sigorta Uygulamaları
   • Sigorta Türleri
   • Sigorta Branşları
   • Sigorta Genel Şartları
  • Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
   • Rakamsal Veriler
   • İlgili Kurum ve Kuruluşlar
    • Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
    • Sektör Aktörleri
    • Mesleki Kuruluşlar
 • Sigortacılıkta Etik Standartlar

SATIŞÇILAR İÇİN HUKUK (12 Saat)

 • Genel Hukuk Bilgisi
  • Türk  Hukukunda Gerçek   Ve Tüzel Kişiler
  • Hak Ehliyeti   Ve Fiil Ehliyeti  Kavramı
  • Velayet
  • Vekalet
  • Vesayet
  • Temsil- Temsilci  Kavramları
  •  Hukuki İşlemler- Hukuki İşlemin  Unsurları
  • Tek Taraflı   Ve Çok Taraflı Hukuki İşlemler
  • Sözleşmeler  Ve Sözleşmenin Unsurları
  • Sözleşme Kurulması Esnasında Bilinmesi Gereken Hususlar
  • Sigorta Menfaati  Kavramı
  • 3. Kişi/Şahıs Yararına/Lehine  Sözleşmeler
  • Teklif Ve Sözleşmenin Düzenlenmesi
 • Türk  Hukukunda Sigorta Mevzuatı
  • Türk Ticaret Kanunu’nda Sigorta Sözleşmesi  Ve Sigorta Poliçesi
  • Sigorta Sözleşmeleri   Hakkında Genel Hükümler
  • Tebliğler Ve Bildirimler
  • Sigorta Primi
  • Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Sigorta Türleri
  • Zarar Sigortaları
  • Mal Sigortaları - Sorumluluk Sigortaları
  • Can Sigortaları
  • Hayat Sigortaları - Kaza Sigortaları -Hastalık Ve Sağlık Sigortaları
  • Sigorta Sözleşmelerinde   Bilgilendirme,
  • TTK’ ya  göre Bilgilendirme   Ve  Bilgilendirme Yönetmeliği
  • Mesafeli Satış Yoluyla Sözleşme Düzenlenmesi
  • Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Ve Cayma Hakkı
  • Sigorta Sözleşmelerinde  Tarafların Yükümlülükleri
  • Sigortalının  Yükümlülükleri
  • Sigortacının  Yükümlülükleri
  • Halefiyet  Kavramı
  • Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı

SATIŞ YAKLAŞIMLARI (12 Saat)

 • Sigorta Satışında Kavramların Açıklanması Ve Satışa Giriş
  • Sigorta ürün tiplerine göre satış yaklaşım kavramlarının açıklanması
  • Hayat ve Hayat dışı sigortalarda ve BES ürünlerinde satış farklılıklarının anlatılması
 • Satış Öncesi Planlama Yaklaşımları
  • Satış hedeflerinin belirlenmesi
  • Günlük hedef analizinin yapılması
  • Müşteri analizinin yapılması (Öncesi, sonrası veya yeni müşteri)
  • Satış anında oluşabilecek bariyerleri tahmin etme teknikleri
  • Satış anında ihtiyaç duyulacakların belirlenmesi
 • Müşteri Türlerine Göre Satış Hazırlıkları
  • Müşteri Türlerine (Mevcut, Yeniden kazanılmış, Yeni)  göre satış yaklaşım farklılıkları
  • Müşterim Kim? Ne alabilir? Ne satabilirim? (Değerlendirme teknikleri)
  • Bireysel ve kurumsal müşteriye göre satış hazırlıklarının yapılması
 • Sigorta Satışında Etkili Olma
  • Etkili Sunum İçin Ön Hazırlık
  • Satış başlangıcında etkili izlenim yaratma
  • Sigorta türüne uygun ihtiyacı tanımlama
  • İhtiyacı Ortaya Çıkaran Etkin Soru Sorma Becerileri
  • İkna Etme Ve Kabullendirme Süreçleri
  • İtirazların sınıflandırılması ve karşılanması
  • Satışın başarıyla sonlandırılması ve etkili izlenim bırakma yaklaşımı        
 • Sigorta Satışında Çapraz Satış Ve Satış Hedeflerine Etkisi
  • Çapraz satış kavramının anlaşılması ve direkt satışla arasındaki farklar
  • Çapraz satış için müşteri analizi ve havuzunu oluşturma tekniği
  • Çapraz satışta karşılaşılan itirazlar ve bu itirazların aşılması
  • Ürünlere göre çapraz satış uygulamaları
 • Sigorta Satış Verimliliğini Etkileyen Faktörler
  • Satış Sonrası Hizmet Ve Müşteri Memnuniyeti
  • Operasyon Ve Teknik Departmanların Satış Sürecine Etkileri
  • Anlaşmalı Kurumların Kullanılması Ve Pazarlama İçin Önemi
  • Tamamlayıcı ürünlerin satıştaki etkisi
  • Rekabet içinde, rekabete dönük satış taktikleri

OTO SİGORTALARI (12 Saat)

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
   • Teminat Türleri
 • Maddi Zararlar / Değer Kaybı
 • Bedeni Zararlar
  • Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller ve Rücu
 • Yürürlükteki Tarife ve Uygulama Esasları
  • Sigorta primlerinin tespiti esasları
  • Riskli Sigortalılar Havuzu
 • Hasar ve Tazminat Süreci
 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Trafik – İMS Teminat Kapsamlarının Karşılaştırılması
  • Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller ve Rücu
 • Yeşil Kart Sigortası
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Tarife ve Uygulama Esasları
 • Kara Araçları Kasko Sigortası
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Kasko Poliçesi Ürün Çeşitleri
   • Dar Kasko
   • Kasko
   • Genişletilmiş Kasko
   • Tam kasko
  • Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar
  • Teminat Dışında Kalan Zararlar
  • Poliçe Şablonu
   • Sigorta Kapsamı ve Araç Bilgileri
   • Tazminat Süreci, Servis ve Parça Seçimi
  • Paket Poliçe Kapsamı
   • Kasko, İMS, Koltuk Fk, Ferdi Kaza, Hukuksal Koruma
  • Ek teminat ve Hizmetler
   • Asistans, Mini Onarım
 • Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Kaza Tanımı ve Teminat Türleri
  • Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller ve Rücu
  • Tarife ve Uygulama Esasları
 • Hukuksal Koruma Sigortası

YANGIN SİGORTALARI (12 Saat)

 • Yangın Tanım, Bilgilendirme
  • Yangın ve Yanma Olayı
  • Yanıcı Maddeler ve Yangın Türleri
  • Alevli Yangın (Dost Ateş, Düşman Ateş)
  • Alev-Duman-İs-Buhar
  • Yangın Sigortasına Konu Yangın, İnfilak ve Yıldırım
  • Muafiyetler ve Uygulaması
  • Yangın Sigortası ve Ek Teminatlar
 • Yangına Konu Bina Türleri
  • Tam Kagir Binalar
  • Adi Kagir Binalar
  • Yığma Kagir Binalar
  • Diğer Yapı Tarzındaki Binalar
 • Riziko Teftiş
  • Riziko Teftiş Esasları
  • Riziko Teftiş Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Örnek Riziko Teftiş Raporları 
 • Genel Şartlar
  • Yangın Sigortası Genel Şartları
  • Sigortanın Kapsamı
  • Hasar ve Tazminat
  • Çeşitli Hükümler 
 • Fiyatlama 
  • Fiyat ve Tarife
  • Fiyatlandırmaya Etki Eden Unsurlar
  • Fiyatlama Örnekleri
 • Hasar
  • Hasar Nedir?
  • Tazminat Nedir
  • Sigortacı ve Sigortalının Karşılıklı Yükümlülükleri
  • Hasarın Tespiti ve Tazminat Ödemesi
  • Örnek Hasarlar

NAKLİYAT SİGORTALARI (12 Saat)

 • Emtia ve Kıymet Sigortaları
  • Tam Zıya
  • Hususi Avarya
  •  Müşterek Avarya
  • Kurtarma Yardım
  • Dava ve Say Masrafları
 • Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları
  • CMR Sigortaları
  • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk
  • Nakliyat Aracısının Sorumluluğu (FFL)
  • Depocu Yasal Sorumluluk
 • Tekne Sigortaları
  • Tekne ve Makine Sigortaları
  • Harp ve Grev Sigortaları
  • Gezinti Tekneleri Sigortaları
  • Tekne/Yat İnşa Sigortaları
  • Balıkçı Tekneleri Sigortaları
  • Tekne Kira Kazanç Kaybı (LOH)
  • Fidye ve Kaçırma Sigortası
 • Denizcilikle İlgili Sorumluluk Sigortaları
  • Marina İşletenleri Sorumluluk
  • Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk
  • Gemi Tamircileri Sorumluluk

SAĞLIK SİGORTALARI (11 Saat)

 • Özel Sağlık Sigortasına (ÖSS) giriş (2-3 saat)
  • Tarihçe
  • Sağlık Sigortasının özel durumları
  • Finansman sorunları ve kamu- özel işbirliği 
  • Ülkemizde Özel Sağlık Sigortası güncel durum
  •  
 • ÖSS (3 Saat)
  • Genel Şartlar
  • Özel Şartlar
  • Teminatlar
  •  
 • ÖSS  Poliçeleri çeşitleri, birlikte satılabilecek ürünler (3 saat)
  • ÖSS poliçe çeşitleri
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)
  • Seyahat Sağlık Sigortaları
  • Yabacı Sigortaları
  • Kritik Hastalıklar
  •  
 • ÖSS Poliçe uygulamaları
  • Risk Değerlendirme
  • SUT/TTB tanımları açıklama
  • Provizyon
  • Tazminat 

SORUMLULUK SİGORTALARI (9 saat)

 • Sorumluluk sigortalarının genel gelişimi ve “trigger” problemi
 • Sorumluluğun Kaynağı ve hukuki prensipler
 • Zorunlu ve isteğe bağlı sigorta uygulamalarında teminat içeriği ve önemli hususlar:
  1. İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları
   • İşveren Sorumluluk Sigortası
   • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
   • Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma ( “Recall” ) Sigortaları
   • Mesleki Sorumluluk sigortaları ve meslek klozları
   • Çevre Sorumluluk Sigortası
 1. Zorunlu Sigortalar
  • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
  • Tüpgaz Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
  • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

 

İstanbul dışında çalışanlar ya sigorta şirketlerinin bölge müdürlüklerinde ya da sigorta acentelerinde çalışanlardan oluşmaktadır. Kısaca hedef kitle satışçılar ve onlara destek sağlayan acente temsilcileridir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!