Muhasebe Branşı
Muhasebe Branşı

GENEL MUHASEBE (12 Kredi/Saat)

 • Muhasebeye Giriş, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Muhasebe Süreci, Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Kavramı, Hesap Grupları ve Hesapların Sınıflandırılması Muhasebede Kullanılan Defterler ve İşlemlerin Kaydedilişi
 • Ticari Mal Alış ve Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Aktif Hesaplar – Dönen Varlıklar
 • Aktif Hesaplar – Duran Varlıklar ve Amortisman Hesaplama
 • Pasif Hesaplar – Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Pasif Hesaplar – Öz Kaynaklar
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Maliyet Hesapları

 

FİNANSAL TABLOLAR (18 Kredi/Saat)

 • Muhasebe Bilgi Sisteminin Amacı ve Tanımı
 • Muhasebe Bilgi Sisteminin Ürünleri
 • Bilânço Tanımı ve Yapısı
 • Gelir Tablosu Tanımı ve Yapısı
 • Bilânço ve Gelir Tablosu Düzenleme Örnekleri
 • Nakit Akım Tablosu Tanımı ve Yapısı
 • Sigorta Şirketleri ve Diğer Şirketler
 • Nakit Akım Tablosu Düzenleme Örnekleri

 

SİGORTA MUHASEBESİ VE TDHP (24 Kredi/Saat)

 • Sigorta Muhasebesi/TDHP İşleyişi
 • Bilanço Hesapları
 • Gelir Tablosu ve Hesaplar
 • Mali Analiz ve Bütçe

 

SİGORTA VERGİ MEVZUATI (9 Kredi/Saat)

 • Genel Olarak Vergi Hukuku
 • Sigorta ve Emeklilik Şirketlerini İlgilendiren Hükümleri Yönü ile
  • Kurumlar Vergisi
  • Gelir Vergisi
  • Gider Vergisi (BSMV)
  • Diğer vergiler

 

SİGORTA MATEMATİĞİ (6 Kredi/Saat)

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı 
 • Nominal ve Efektif Faiz Oranları 
 • Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer Hesaplamaları 
 • İskonto Hesaplamaları  
 • Ara Ödemeler (Anüiteler, Taksitler) ve Klasik Kredi/Leasing Uygulamaları 
 • Amortisman (geri ödeme) tablosu        
 • Aritmetik ve Geometrik Değişimli Anüiteler
 • Kişiye/Kuruma Özel Sigorta Modellerinden Uygulamalar   
 • Para-Zaman İlişkisi Uygulamaları (MARR’ın belirlenmesi, PW, FW ve Dönemsel Değerleme Metodları)
 • İç Verim Oranı (IRR), Dış Verim Oranı (ERR) ve Payback Period Metodlar
 • Hayat Sigortalarından Uygulamalar ve Mortalite Tabloları

 

TEKNİK KARŞILIKLAR (6 Kredi/Saat)

 • Kazanılmamış Primler Karşılığı
 • Muallak Tazminat Karşılığı
 • Dengeleme Karşılığı
 • Devam Eden Riskler Karşılığı

 

REASÜRANS (15 Kredi/Saat)

 • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Trete Yenilemeleri  ve Dünyadaki Son Uygulamalar

Muhasebe departmanı çalışanları, bu alanda kariyer hedefleyenler vs.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!