38. Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı / Kaza Sigortaları Branşı
38. Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı / Kaza Sigortaları Branşı

OTO KAZA SİGORTALARI VE RİSK YÖNETİMİ  (24 Kredi/Saat)

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
 • Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 • Yeşil Kart Sigortası (Green Card)
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Kara Araçları Kasko Sigortası
 • Tarife ve Uygulama Esasları, Risk Yönetimi
 • Fiyatlandırmada riske konu birimin tanımlanması, analizi ve fiyatlama içindeki yeri
 • Fiyatlandırmada primin  tanımlanması, analizi ve fiyatlama içindeki yeri
 • Fiyatlandırmada hasarlar ve giderlerin tanımlanması, analizi ve fiyatlama içindeki yeri
 • Sigorta ürün fiyatlandırması temel yaklaşımlar
 • İleri fiyatlandırma yaklaşımları
 • Teknik takipte kullanılan aktüeryal oranlar

OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI (18 Kredi/Saat)

 • Ferdi Kaza Sigortası
  • Kazanın Tanımı ve Temel Kavramlar
  • Genel İlkeleri
  • Sigortasının Konusu ve Kapsamı
  • Teminat Türleri ve Genel Şartlar
  • Risk Değerlendirme, Tarife ve Fiyatlama
  • Ferdi Kaza Sigortası Türleri ve Uygulamadaki Örnekleri
 • Hırsızlık Sigortaları
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Hırsızlık Sigortası Türleri
  • Kasa Hırsızlık Sigortası
  • Emniyeti Suiistimal Sigortası
  • Kıymet Nakli Hırsızlık Sigortası
  • Ticari Riskler ve Özel Riskler
  • Genel Şartlar
  • Risk Değerlendirme, Tarife ve Fiyatlama
 • Cam Kırılması Sigortası
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Genel Şartlar
  • Risk Değerlendirme, Tarife ve Fiyatlama

OTO DIŞI KAZA SORUMLULUK SİGORTALARI  (15 Kredi/Saat)

 • Hukuki Çerçeve
  • Sorumluluğu Gerektiren Durumlar
  • Tüm Sorumluluk Poliçelerine Ait Ortak Noktalar
  • Temel Sigortacılık Prensipleri
  • Haksız Eylemlerden Doğan Borçlar
  • Kusursuz Sorumluluk İlkeleri
 • Genel Şartları ve Uygulama Prensipleri İtibariyle Çeşitli Sorumluluk Sigortası Tipleri
  • Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
  • İşveren Sorumluluk Sigortası
  • Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • Ürün Sorumluluk Sigortası
  • Çevre Sorumluluk Sigortaları
  • Yönetici Sorumluluk Sigortası

HAVACILIK SİGORTALARI (9 Kredi/Saat)

 • Havacılık Sigortaları Tarihçesi ve Prensipleri
 • Havacılık Sigortaları Piyasaları
 • Sigorta Underwriting İşlemleri Yapılandırılması
 • Risk Faktörleri
 • Havacılık Sigorta Türleri ve Yapıları
 • Havaalanı İşletmeci Sorumluluk Sigortaları
 • Pilotlarla İlgili Sigorta Açısından Bilinmesi Gereken Hususlar
 • Hava Aracı Sorumluluk Hasarları
 • Hasar Dosyaları Sonuçlandırılmasına Kadar Yapılan İşlemler
 • Hasar Örnek Çalışması
 • Havacılık Sigortaları Düzenlenmesi ve Örnek Çalışmaları

KAZA SİGORTALARINDA HASAR UYGULAMALARI VE EKSPERTİZ SÜRECİ&SAHA ÇALIŞMASI (9 Kredi/Saat)

 • Anlaşmalı Tutanak Düzenlenmesi ve Kusur Örnekleri
 • Sahte Hasarlar ve Sahte Belgeler
 • Hasar Dosyası inceleme
 • Ekspertiz Uygulamaları
 • Saha Çalışması

REASÜRANS (15 Kredi/Saat)

 • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Trete Yenilemeleri  ve Dünyadaki Son Uygulamalar

Oto kaza ve oto dışı kaza departmanı çalışanları, kaza sigortaları ile ilgilenenler ve bu alanda kariyer hedefleyenler vs.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!