Zekeriya Dur

Zekeriya Dur

İŞ TECRÜBESİ                                                                     

 

2010 Ağustos -       Sigorta Müdürü                                              İstanbul                       Türk Hava Yolları

 • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının tüm sigortacılık faaliyetlerini yürütmek
 • Havacılık Sigortaları
 • Havacılık Dışı Sigortalar
  • Grup Sağlık Sigortası
  • Pilot Lisans Kaybı
  • Kargo Sigortaları
  • Yönetici Mali Sorumluluk
  • Diğer Elementer Branşlar

 

1996- 2010 (Ağustos)               Hazine Uzmanı                                Ankara

                Hazine Müsteşarlığı          

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

 • Sigorta Aracıları ve Eksperleri Dairesi
 • Hayat ve Sağlık Sigortaları Dairesi
 • Özel Emeklilik Dairesi
 • Mali İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Sorumluluklar

 • Sigorta aracıları ve eksperlerin piyasaya girişleri, faaliyetleri ve piyasadan çıkışları ile ilgili düzenlemeleri hazırlamak, uygulamak ve izlemek,
 • Sigortalara ilişkin yönetmelik, genel şart, tarife ve talimatları hazırlamak,
 • Sigortalıların şikayet ve taleplerini değerlendirmek.
 • Şirketlerin mali bünyelerini izleyip, değerlendirerek Yönetime aylık ve üçer aylık rapor sunmak
 • Ülke sigortacılığının gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak ve bu tedbirleri uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek
 • Sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Bireysel Emeklilik Sisteminin etkin bir şekilde işlemesini teminen gerekli çalışmaları yapmak,

 

2003-2004    İş Geliştirme Uzmanı                                                Londra

                LBC UK Limited Şirketi              

Sorumluluklar

 • Operasyonel faaliyetlere ilişkin analiz raporlarının hazırlanması, operasyonel süreçlerin değerlendirilerek, iyileştirme alanlarının tanımlanması
 • Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi, yeniliklerin araştırılması, fayda / maliyet analizlerinin yapılması,
 • Potansiyel iş ortakları bulunup, onlara ürünlerin özellikleri ve iş ortaklık modellerinin anlatılması
 • Müşterilerle diyalogların geliştirilmesi ve onların vergi, sigorta, muhasebe, çalışma izinleri ve İngiltere’deki resmi kurumlarla ilgili diğer sorunlarında yardımcı olmak

1996-1996    Gümrük Uzman Yardımcısı    Gümrük Müsteşarlığı                  Ankara

                        Sorumluluk

 • Gümrük Uzman Yardımcılarının İdareye karşı temsilciliği.

EĞİTİM                                                                             

 

2006-2008    Illinois Üniversitesi                                                    İllinois

            İktisat Yüksek Lisansı

            Zorunlu dersler: Makro İktisat, Mikro iktisat, İstatistik, Ekonometri

            Uzmanlık Alanı: Para Politikası

Mezuniyet Ortalaması: 3.83/4.00

 

2005-2006    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi                                Ankara

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü             

Enerji ve Rekabet Hukuku Lisansüstü Sertifika Programı

Dersler:

Elektrik Kanunu, Petrol ve Doğalgaz Kanunu

Yap İşlet Devret Enerji Yatırımları,

Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Mevzuatı,

 

2002-2004    İngiltere Sigortacılık Enstitüsü                                      Londra

            Sigortacılık Diploma Programı (DipCII)

            Dersler:

            Risk Yönetimi,

            İş Dünyası ve Ekonomi,

            Şirket ve Sözleşme Hukuku ve Bunların Sigortacılığa Uygulaması,

            Risk ve Sigortacılık,

            Şahıs Sigortaları,

            Sigorta Uygulama ve Düzenlemeleri,

            Özel Sağlık Sigortaları

 

1991-1995    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi                       Ankara

Maliye Bölümü

4 Yıllık lisans programı

 

1990-1991    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi                       Ankara

İngilizce İşletme Hazırlık Programı

 

MESLEK İÇİ EĞİTİM VE SEMİNERLER                                           

2012   Havacılık Sigorta Hukuku                                             Amsterdam

2011   Kriz Yönetimi                                                          Frankfurt

2010   Yolcu Sorumluluğu                                                    Frankfurt

            Tahkim Hukuku                                                                                   Ankara

2009   Müzakere Teknikleri, Firma Değerlemesi                                            Ankara

            Süreç Yönetimi ve Makro İktisat                                                                  

2005   Risk Yönetimi Teknikleri                                              Ankara

2004   Türkiye Deprem Riskleri Sigortası                                    Londra

2003   Göçmenlik ve Mültecilik Kuralları ile Ankara Anlaşması                Londra

2002   Aktif/Pasif Yönetimi                                                  Tokyo

2001   Özel Sağlık Sigortası Kanun Çalışması                                                 Kişinev

1998   Aktüeryal Yönetim                                                    İstanbul

1997   Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelişmeler                                Münih

1996   Ekonomi Yönetimi ve Kontrolü                                         Ankara

 

SERTİFİKA-ÖDÜL VE BAŞARILAR                                                        

 

 • Hazine Müsteşarlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu (2006)
 • Özel Sağlık Sigortaları Sınavında En Başarılı Adaylar (2005)

                  İngiltere Sigortacılık Enstitüsü

 • İngiltere Sigortacılık Eğitim Bursu (2002)

                  Milli Reasürans Şirketi

 • LBC UK Ltd şirketinde çalışırken Türk müşteri sayısını %60 artırmak.
 • Seyahat sağlık sigortalarının genel şartlarını hazırlamak sonuçta Türkiye’deki sigorta sektörüne yeni bir branş kazandırmış olmak

 

TEZ, MAKALE ve ARAŞTIRMALAR                                                        

 

 • Kriz ve Sigortacılık - Araştırma –Hazine Müsteşarlığı
 • Bankasürans-Banka Sigortacılığı-  Araştırma –Hazine Müsteşarlığı
 • Enerji Fiyatlarında Dalgalanmalar-  Araştırma
 • Ekonomi için Doğrudan Yabancı Yatırımların Önemi - Araştırma
 • AB/Türkiye Katılım Anlaşması - Londra Gazetesi - Londra
 • Türkler ve Ankara Anlaşması – Olay Gazetesi- Londra
 • ABD Hayat Sigortaları Talebi- Araştırma-
 • AIG Sigorta Şirketinin Mali Yapısı- Araştırma
 • Sigortacılık Sektöründe Erken Uyarı Sistemi –Uzmanlık Tezi

 

ÜYE OLUNAN RESMİ KOMİSYONLAR

 

Avrupa Hava Yolları Birliği Sigorta Çalışma Grubu

IATA Risk Yönetimi ve Sigorta Çalışma Grubu

THY Acil Durum Yönetim Merkezi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Komisyonu (2004-2006)

 

ÜYE OLUNAN DERNEK VE VAKIFLAR

 

Genç Sigortacılar Derneği (Denetim Kurulu Üyesi)

Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Hazine Uzmanları Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi – 2000-2002 ve 2006-2008)

Fethiyeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 

REFERANSLAR                                                                              

 

Talep edilmesi halinde sunulacaktır.

 

'Zekeriya Dur' Yaklaşan Eğitimleri

Eylül 2023
21 Eylül 09:30
21 Eylül 12:30

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortalarında karşımıza gelebilecek hasarların çözümlenmesi

Detaylı Bilgi

'Zekeriya Dur' Geçmiş Eğitimleri

Mayıs 2023
23 Mayıs 09:30
26 Mayıs 12:30

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2022
23 Mayıs 10:00
27 Mayıs 13:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2019
12 Nisan 17:00
13 Nisan 17:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
21 Kasım 10:00
21 Kasım 16:50

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2017
01 Ocak 10:00
01 Ocak 17:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Haziran 2017
07 Haziran 10:00
07 Haziran 16:50

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2018
10 Nisan 17:00
18 Nisan 20:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Mayıs 2021
07 Mayıs 10:00
08 Mayıs 13:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Mart 2021
15 Mart 17:00
19 Mart 20:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Eylül 2020
14 Eylül 10:00
15 Eylül 13:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Mart 2020
24 Mart 17:00
27 Mart 20:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Ekim 2019
17 Ekim 10:00
17 Ekim 17:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!