Zekeriya Dur

Zekeriya Dur

İŞ TECRÜBESİ                                                                     

2023-         Genel Müdür                                                                  İstanbul

                Quant Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

2022- 2023   Genel Müdür Yardımcısı                                                      İstanbul

                Helmet Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

2021 -2022   Genel Müdür

Crux Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.                                İstanbul

2019- 2021   Genel Müdür/Kurucu Ortak

HT Partners Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.                        İstanbul

2016- 2019   Aviabel S.A. Şirketi Ülke Direktörü

Aksigorta İş Geliştirme Müdürü                                             İstanbul

 • Pazarlama ve Satış faaliyetlerini yürütmek
 • Türkiye’de Aksigorta ve Aviabel’in birlikte oluşturduğu havacılık sigortaları portföyünün sevk ve idaresini yürütmek,
 • Portföyün büyümesi için çalışmalar yürütmek,
 • Şirketlerin sektörde havacılık faaliyetlerini yönetmek ve yürütmek,
 • Aviabel’in Türkiye’ye komşu ükelerde faaliyetlerini yürütmek, portföyünü büyütmek ve idare etmek

2010-2016    Sigorta Müdürü                                                              İstanbul               Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve iştiraklerinin;

 • Havacılık ve Havacılık Dışı Sigorta Programlarını yürütmek
 • Ortaklığın havacılık ve havacılık dışı alanlarda yaptığı tüm sözleşmelerinin sigorta ve sorumluluk açısından kontrolünü yürütmek
 • Türkiye ve Dünya operasyonları için operasyonel risk yönetimini yürüterek gerekli önlemleri almak ve sigorta programını buna göre belirlemek
 • 45.000 kişilik sağlık sigortası grubunun plasman, tazminat, şikayet konularını ve yıl sonu mutabakatlarını yürütmek
 • Somali, Libya, Afganistan, Irak gibi sigortacıların riskli kabul ettiği bölgelerde risk ve güvenlik raporları hazırlamak
 • Ortaklığın yolcu, kargo ve üçüncü şahıs sorumluluklarından kaynaklı hasarı inceleme, tazminat ödemelerini yürütmek ve davalarını koordine etmek
 • Ortaklığın taşıma işlemlerinden kaynaklı nakliyat sigortalarını yürütmek
 • THY ve İştiraklerine ait sorumluluk sigortaları, lisans kaybı gibi özel sigortaların işlemlerini yürütmek
 • THY nin web üzerinden satılan seyahat sigortası işlemlerini yürütmek
 • Kalite yönetimi ve mevzuata uyum işlemlerini yürütmek
 • Sigorta sektörü ile Ortaklığın ilişkilerini yürütmek

Gerçekleştirilen Önemli Projeler

 • Seyahat sigortalarının THY web sitesi üzerinden satışının gerçekleştirilmesi
 • Riskli bölgelere yapılan operasyonlar için ödenen primlerin indirilmesi için hazırlanan sigorta risk yönetimi raporlarının oluşturulması, analizler sonrasında THY’ye her yıl prim indirimi sağlanması
 • Sağlık sigortasının planlarının oluşturulması, sigorta şirketiyle birlikte koordineli olarak çalışarak ilk yıl sağlık sigortası tazminat/prim oranını %73’te tutularak, THY’ye kar paylaşımı sağlanması
 • THY Uçak için Aksaklık Tazminat Ödeme Prosedürünün yürürlüğe konması
 • THY Kargo Tazminatları Ödeme Prosedürünün yürürlüğe konulması
 • THY ve İştirakler nezdinde operasyonel risk yönetimi programının hazırlanması

1996- 2010          Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı          Ankara

 • Mali İzleme ve Değerlendirme Dairesi
 • Hayat ve Sağlık Sigortaları Dairesi
 • Özel Emeklilik Dairesi
 • Sigorta Aracıları ve Eksperleri Dairesi

Gerçekleştirilen Önemli Projeler

 • Bireysel Emeklilik Kanunu Hazırlanması
 • Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Hazırlanması
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yönetmeliği Hazırlanması
 • Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği Hazırlanması
 • Sağlık Sigortası Genel Şartları Revizesi
 • Acenteler ve Eksperler TOBB Levha Kaydı
 • Mali Bünye Erken Uyarı Modeli Çerçevesinde Şirketlerin Mali Bünye Analizi

2003-2004            LBC UK Limited Şirketi                                      Londra

İş Geliştirme Müdürü                                       

                                       

LBC UK Şirketi vize, hukuk ve muhasebe iş ve işlemlerinde danışmanlık yapan bir şirket. Türkiye’den gelip Ankara Anlaşması ile İngiltere’de kalmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik danışmanlık işlemleri yapan şirket.

Sorumluluklar (Türkiye Masası)

 • Satış ve Pazarlama Faaliyetleri
 • Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi, yeniliklerin araştırılması, fayda/maliyet analizlerinin yapılması,
 • Potansiyel iş ortakları bulunup, onlara ürünlerin özellikleri ve iş ortaklık modellerinin anlatılması,
 • Müşterilerle diyalogların geliştirilmesi ve onların vergi, sigorta, muhasebe, çalışma izinleri ve İngiltere’deki resmi kurumlarla ilgili diğer sorunlarında yardımcı olmak
 • Operasyonel faaliyetlere ilişkin analiz raporlarının hazırlanması, operasyonel süreçlerin değerlendirilerek, iyileştirme alanlarının tanımlanması

1996-1996            Gümrük Uzman Yardımcısı    Gümrük Müsteşarlığı           Ankara

                        İhracat Dairesi

EĞİTİM                                                                             

2006-2008            University of Illinois at Urbana Champaign                 İllinois

                        Ekonomi Yüksek Lisansı

Mezuniyet Ortalaması: 3.83/4.00

Zorunlu dersler: Makro İktisat, Mikro iktisat, İstatistik,

   Ekonometri

                        Uzmanlık Alanı: Para Politikası

2005-2006            Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi                        Ankara

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü               

Enerji ve Rekabet Hukuku Lisansüstü Sertifika Programı

Elektrik Kanunu, Petrol ve Doğalgaz Kanunu,

Yap İşlet Devret Enerji Yatırımları, Türk ve Avrupa Birliği

Rekabet Hukuku Mevzuatı,

2002-2004            The Chartered Insurance Institute                         Londra

                        Sigortacılık Diploma Programı (DipCII)

                        Dersler:

                        Risk Yönetimi, İş Dünyası ve Ekonomi, Şirket ve Sözleşme

Hukuku ve Bunların Sigortacılığa Uygulaması,

Risk ve Sigortacılık, Bireysel Sigortalar,

Sigorta Uygulama ve Düzenlemeleri, Özel Sağlık Sigortaları

1991-1995            Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi                Ankara

Maliye Bölümü

4 Yıllık lisans programı

1990-1991            Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi                Ankara

İngilizce İşletme Hazırlık Programı

1987-1990            Fethiye Lisesi                                                Fethiye-Muğla

                        Matematik Bölümü-1341 Nolu Öğrenci

1984-1987            Kemer Ortaokulu                                             Kemer-Fethiye

                        205 Nolu Öğrenci

1979-1984            Kemer İlkokulu                                               Kemer-Fethiye

                        254 Nolu Öğrenci

 

 

'Zekeriya Dur' Yaklaşan Eğitimleri

Eylül 2024
03 Eylül 09:30
06 Eylül 12:30

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Sigortacılığın özellik arz eden alanlarından biri olan Havacılık Sigortaları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi

'Zekeriya Dur' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2019
12 Nisan 17:00
13 Nisan 17:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Nisan 2018
10 Nisan 17:00
18 Nisan 20:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Mart 2021
15 Mart 17:00
19 Mart 20:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi
Mart 2020
24 Mart 17:00
27 Mart 20:00

Eğitmen:
Zekeriya Dur

Havacılık Sigortaları

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!