39. Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı / Muhasebe Branşı
39. Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı / Muhasebe Branşı

GENEL MUHASEBE (12 Kredi/Saat)

 • Muhasebeye Giriş, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Muhasebe Süreci, Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Kavramı, Hesap Grupları ve Hesapların Sınıflandırılması Muhasebede Kullanılan Defterler ve İşlemlerin Kaydedilişi
 • Ticari Mal Alış ve Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Aktif Hesaplar – Dönen Varlıklar
 • Aktif Hesaplar – Duran Varlıklar ve Amortisman Hesaplama
 • Pasif Hesaplar – Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Pasif Hesaplar – Öz Kaynaklar
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Maliyet Hesapları
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

FİNANSAL TABLOLAR (14 Kredi/Saat)

 • Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Tanımı ve Yapısı
 • Kar-Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Tanımı ve Yapısı
 • Nakit Akış Tablosu Tanımı ve Yapısı (TMS 7)
 • Özkaynak Değişim Tablosu
 • Dipnot ve Açıklamalar
 • Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması (TFRS 10)
 • Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması (TMS 27)
 • Ara Dönem Finansal Tablolar (TMS 34)
 • Kar Dağıtım Tablosu

SİGORTA VERGİ MEVZUATI (9 Kredi/Saat)

 • Genel Olarak Vergi Hukuku
 • Sigorta ve Emeklilik Şirketlerini İlgilendiren Hükümleri Yönü ile
  • Kurumlar Vergisi
  • Gelir Vergisi
  • Gider Vergisi (BSMV)
  • Diğer vergiler

SİGORTA MATEMATİĞİ (6 Kredi/Saat)

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı 
 • Nominal ve Efektif Faiz Oranları 
 • Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer Hesaplamaları 
 • İskonto Hesaplamaları  
 • Ara Ödemeler (Anüiteler, Taksitler) ve Klasik Kredi/Leasing Uygulamaları 
 • Amortisman (geri ödeme) tablosu        
 • Aritmetik ve Geometrik Değişimli Anüiteler
 • Kişiye/Kuruma Özel Sigorta Modellerinden Uygulamalar   
 • Para-Zaman İlişkisi Uygulamaları (MARR’ın belirlenmesi, PW, FW ve Dönemsel Değerleme Metodları)
 • İç Verim Oranı (IRR), Dış Verim Oranı (ERR) ve Payback Period Metodlar
 • Hayat Sigortalarından Uygulamalar ve Mortalite Tabloları

TEKNİK KARŞILIKLARA GİRİŞ (6 Kredi/Saat)

 • Kazanılmamış Primler Karşılığı
 • Muallak Tazminat Karşılığı
 • Dengeleme Karşılığı
 • Devam Eden Riskler Karşılığı

SİGORTA MUHASEBESİ (21 Kredi/Saat)

 • Sigorta Muhasebesine Genel Bakış
 • Sigortacılık Hesap Planı (SHP) İşleyişi
 • Üretim Muhasebesi ve Teknik Karşılıklar
 • Reasürans Muhasebesi
 • Hasar Muhasebesi ve Teknik Karşılıklar
 • Birikim Muhasebesi (Birikimli Hayat Sigortaları)

BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ (7 Kredi/Saat)

 • Fon Kuruluş Muhasebesi
 • BES Üretim Muhasebesi
 • BES Yatırım Muhasebesi
 • BES Çıkış Muhasebesi

REASÜRANS (15 Kredi/Saat)

 • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Trete Yenilemeleri  ve Dünyadaki Son Uygulamalar

Muhasebe departmanı çalışanları, bu alanda kariyer hedefleyenler vs.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!