Gülcan Yılmaz

Gülcan Yılmaz

 

'Gülcan Yılmaz' Geçmiş Eğitimleri

Haziran 2018
26 Haziran 13:00
26 Haziran 16:50

Eğitmen:
Gülcan Yılmaz

Kefalet sigortası ile sigortacı, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlamaktadır. Kefalet sigortası, banka teminat mektupları gibi proje finansmanında kullanılan araçlardan biridir. Kefalet Sigortası Genel Şartları 1 Şubat 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kefalet sigortası genel şartlarında avans ödeme, ihaleye katılım, performans, emniyeti suiistimal gibi bazı teminat türleri tanımlanmıştır.

Detaylı Bilgi
Haziran 2019
20 Haziran 10:00
20 Haziran 17:00

Kefalet sigortası ile sigortacı, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlamaktadır. Kefalet sigortası, banka teminat mektupları gibi proje finansmanında kullanılan araçlardan biridir. Kefalet Sigortası Genel Şartları 1 Şubat 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kefalet sigortası genel şartlarında avans ödeme, ihaleye katılım, performans gibi bazı teminat türleri tanımlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!