Gülcan Yılmaz

Gülcan Yılmaz

2014 yılından beri Kelafet Sigortası branşında Ticari Tahsis Yöneticisi olarak  Euler Hermes Sigorta A.Ş.’de çalışmaktayım.

Öncesinde 15 yıl bankacılık sektöründe, sırasıyla HSBC Bank A.Ş., Odeabank A.Ş. ve Denizbank  A.Ş. olmak üzere, toplam 3 bankanın Dış Ticaret Departmanlarında görev yaptım. Bu dönemde en çok uzmanlaştığım konuların başında akreditifler va banka garantileri (teminat mektupları) gelmektedir.

Özellikle Garantiler, Kefalet Sigortaları konularında aktif olarak TSEV ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası) tarafından yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitim, seminer vb. etkinliklere eğitmen ya da konuşmacı olarak katılmaktayım.

Uluslarası geçerliliği olan CDCS (Akreditif Uzmanlık Belgesi) and CSDG (Garanti Uzmanlık Belgesi) sertifikalarına sahibim.

 

'Gülcan Yılmaz' Geçmiş Eğitimleri

Ekim 2021
18 Ekim 13:30
19 Ekim 16:30

Kefalet Sigortasının tanımının yapılması; Kefalet Sigortasında kullanılan terminolojinin anlaşılması; Kefalet Sigortasının hangi işler için ve kimler tarafından kullanılabileceğinin değerlendirilmesi; Kefalet Sigortası tahtında düzenlenen Kefalet Senedi ve Garanti türlerinin neler olduğunun ve türlerine göre kullanım yerlerinin vurgulanması; Müşterilerin banka garantileri yerine, Kefalet Senedi tahtında verilen garantileri tercih etme sebeplerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Haziran 2018
26 Haziran 13:00
26 Haziran 16:50

Eğitmen:
Gülcan Yılmaz

Kefalet sigortası ile sigortacı, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlamaktadır. Kefalet sigortası, banka teminat mektupları gibi proje finansmanında kullanılan araçlardan biridir. Kefalet Sigortası Genel Şartları 1 Şubat 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kefalet sigortası genel şartlarında avans ödeme, ihaleye katılım, performans, emniyeti suiistimal gibi bazı teminat türleri tanımlanmıştır.

Detaylı Bilgi
Haziran 2019
20 Haziran 10:00
20 Haziran 17:00

Kefalet sigortası ile sigortacı, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlamaktadır. Kefalet sigortası, banka teminat mektupları gibi proje finansmanında kullanılan araçlardan biridir. Kefalet Sigortası Genel Şartları 1 Şubat 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kefalet sigortası genel şartlarında avans ödeme, ihaleye katılım, performans gibi bazı teminat türleri tanımlanmıştır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2022
03 Ağustos 10:00
04 Ağustos 13:00

Kefalet Sigortasının tanımının yapılması; Kefalet Sigortasında kullanılan terminolojinin anlaşılması; Kefalet Sigortasının hangi işler için ve kimler tarafından kullanılabileceğinin değerlendirilmesi; Kefalet Sigortası tahtında düzenlenen Kefalet Senedi ve Garanti türlerinin neler olduğunun ve türlerine göre kullanım yerlerinin vurgulanması; Müşterilerin banka garantileri yerine, Kefalet Senedi tahtında verilen garantileri tercih etme sebeplerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!