Serhat Yücel

Serhat Yücel

EĞİTİM

Hacettepe Üniversitesi, Ankara (1992-1997)

  • İktisat Bölümü

Bilgi Üniversitesi- Yüksek Lisans, İstanbul (2008-2010)

  • Finansal Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi- Doktora, İstanbul, (2010-2011)

  • Finansal Ekonomi (Finansal Mühendislik dahil)

 

TECRÜBE

PROMETEİA                                                              2017-

Partner

PROMETEİA                                                              2013-2017

Ülke Yetkilisi

QUANTTURK                                                             2011-2017

Kurucu ortak

AEGON                                                                       2011-2013

Bölgesel Finansal Risk Yetkilisi

Boğaziçi Üniversitesi                                              2011-2012

Yarı-zamanlı eğitmen

AEGON                                                                       2009-2011

Risk Departmanı Yöneticisi

Fortis Hayat ve Emeklilik                                      2007-2009

Risk Departmanı Yöneticisi

OYAK Bank                                                                 2006-2007

Müdür Yardımcısı                       

OYAK Bank                                                                 2005-2006

Risk Müdür Yardımcısı               

OYAK Bank                                                                 2003-2005

Uzman

 

'Serhat Yücel' Yaklaşan Eğitimleri

Ekim 2023
24 Ekim 18:00
28 Ekim 10:00

Eğitmen:
Serhat Yücel

Sermaye ve Karlılık Yönetimi

Detaylı Bilgi
Kasım 2023
06 Kasım 10:00
07 Kasım 12:00

Eğitmen:
Serhat Yücel

Solvency II'nin temel amaçlarından biri, düzenleyici kuruluşların hedeflerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca, pazarda faaliyet gösteren tüm sigorta ve reasürans şirketlerine yönelik tedbirli bir yasal çerçeve oluşturularak ulaşılacak. Uyumlulaştırmanın en üst düzeye çıkarılmasına yardım edecek ve bankacılıkta kullanılan ilkelerle tutarlı olacaktır. Bu yeni yaklaşımda, sigortalıyı korumak için sigortacının risklerini sahip oldukları sermayeyle uyumlu hale getirmek amacıyla, varlıkların ve borçların ölçüldüğü ekonomik ilkeler temel alınıyor.

Detaylı Bilgi

'Serhat Yücel' Geçmiş Eğitimleri

Kasım 2022
23 Kasım 09:30
24 Kasım 11:30

Eğitmen:
Serhat Yücel

Solvency II'nin temel amaçlarından biri, düzenleyici kuruluşların hedeflerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca, pazarda faaliyet gösteren tüm sigorta ve reasürans şirketlerine yönelik tedbirli bir yasal çerçeve oluşturularak ulaşılacak. Uyumlulaştırmanın en üst düzeye çıkarılmasına yardım edecek ve bankacılıkta kullanılan ilkelerle tutarlı olacaktır. Bu yeni yaklaşımda, sigortalıyı korumak için sigortacının risklerini sahip oldukları sermayeyle uyumlu hale getirmek amacıyla, varlıkların ve borçların ölçüldüğü ekonomik ilkeler temel alınıyor.

Detaylı Bilgi
Temmuz 2018
19 Temmuz 13:00
19 Temmuz 16:50

Eğitmen:
Serhat Yücel

Solvency II çerçevesi, ORSA'nın dahil olduğu birbirlerini karşılıklı olarak pekiştiren “üç sütun (pillar)” üzerine dayanmaktadır. Bu yapı, bankacılık sektöründe Basel II’nin eşdeğeri olarak görülebilmektedir. Üç sütunlu yapı, "risk tabanlı denetim; adil değere daha fazla dayanma ve şirketlerin gerekliliklerini belirlemek için standart yaklaşımlar; içsel modeller kullanma opsiyonlarına sahip olması" gibi ilkeleri açıkça belirtilmiştir. Yeni Mali Yeterlilik II yapısının hedefi denetim etkinliğini güncel bir standarda yükseltmektir. Ayrıca Mali Yeterlilik II diğer bir dizi sigorta yönergelerini yönerge sayısını genel olarak azaltmak amacıyla tek bir yönergede birleştirmektir. Bu yapının en önemli ayağı olan ORSA, şirketin risk profiliyle uyumlu mali yeterlilik değerlendirmesi sağlayabilmek için oluşturulmuştur.

Detaylı Bilgi
Şubat 2019
19 Şubat 13:00
19 Şubat 17:00

Eğitmen:
Serhat Yücel

ERM; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Detaylı Bilgi
Aralık 2017
12 Aralık 17:00
14 Aralık 20:00

Eğitmen:
Serhat Yücel

Sermaye ve Karlılık Yönetimi

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!