Oto Sigortalarında Hasar Araştırmacılığı Mesleki Sertifikalandırma Programı (Dış Tahkikatçılar)
Oto Sigortalarında Hasar Araştırmacılığı Mesleki Sertifikalandırma Programı (Dış Tahkikatçılar)

Sigorta sektöründe hasar uygulamaların ve aynı zamanda suiistimalle mücadelesinde, araştırma her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Hasar araştırması, Şirketlerin bünyelerinde veya dış kaynaklı olarak yaptırılmaktadır. Ancak gerek bu hasar araştırmacılığı yapan kişi veya kurumlar, gerekse şirketlerce geliştirilen uygulamalara hukuken daha detaylı olarak bakılması, hasar süreçleri, buna bağlı hukuki süreçler ile hasar araştırmacısının faaliyeti ve bu süreçlerle ilişkisinin ortaya konulması suretiyle bilgilendirme yapılırken, bu eğitim sonrasında farklı bir gözle faaliyet, süreç ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesine imkân verilmesi amaçlanmaktadır.

    

 • Dünyada Suistimalle Mücadele
 • Türkiye’de Suistimal ile Mücadele -SİSEB
 • Efektif Fraud Yönetimi
 • Suistimal Tespitinde Teknoloji Kullanımı
  • Analitik model,
  • İş kuralları,
 • Yanlış Sigorta Uygulamaları
 • SİSBİS ve Önemi
 • Organize Suistimal Vakalar
 • Sigortalanabilirlik Kavramı
 • Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
 • Sigorta Sistemi
 • Sigortanın İşlevleri
 • Sigortanın Temel Kural ve Prensipleri
 • Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
 • Azami İyi Niyet Prensibi
 • Tazminat Prensibi
 • Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
 • Hasara Katılım Prensibi
 • Yakın Sebep Prensibi
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Sigorta Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları
 • Sigorta Genel Şartları
 • Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
 • Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
 • Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
 • Sigortacılıkla İlgili Kurumlar (tanım olarak geçilebilir.)
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Türkiye Sigorta Birliği
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
 • Sigorta Tahkim Komisyonu
 • Güvence Hesabı
 • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
 • Sigortada Hasar Araştırmacısı, Yetki ve Sorumluluklarının Hukuki Çerçevesi 
 • Hasar Araştırmacısı - Sigorta Eksperi ilişkisi
 • Hasar Araştırmasından Beklenmesi Gerekenler
 • Bir Sigorta Hasarının Araştırılması
 • Sigorta Ölüm Hasarlarının Araştırılması
 • Sigorta Hasarlarında Hukuki İspat Sorunları, (Yargı kararları ışığında )
 • Sektörünün Suiistimalle Mücadelesinde Yeri
 • Giriş
 • Suistimal nedir?
 • Suistimalcinin özellikleri
 • Suistimal üçgeni
 • Suistimal neden böyle yaygın?
 • Sigorta suistimali nedir?
 • Sigorta suistimalinin boyutu ve büyük resim
 • Suistimallerin sınıflandırılması (kaynak, zaman, fail)
 • Sahte hasarla neden mücadele ediyoruz?
 • Oto hasarlarında suistimal çeşitleri
 • Mücadele yöntemleri
 • Mücadele araçları
 • Suistimal göstergeleri (red flags)
 • Tamir servislerindeki suistimaller
 • Cam suistimalleri

Sigorta şirketleri ile işbirliği içerisinde dışardan hizmet vermek sureti ile çalışan hasar araştırmacıları, tahkikatçılar. Hasar Araştırması yapan kuruluşlar.

Not: Bu eğitim grubu için geçerli olmakla birlikte katılım talebi "Sigorta Bilgi Merkezi" üzerinden alınmaktadır. Önceden belirlenmiş kriterler ile değerlendirilerek ön kayıt onaylanmaktadır ya da onaylanmamaktadır.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!