İleri Düzey Yangın ve Mühendislik Sigortaları (ONLINE & YÜZ YÜZE)
İleri Düzey Yangın ve Mühendislik Sigortaları (ONLINE & YÜZ YÜZE)

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam altı branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar  yurt içi ve yurt dışı  örnekleri,  vaka çalışmaları, yaşanmış deneyimler  ve en iyi uygulama yöntemleri  ile incelenerek ele alınmaktadır. Programdan mezun olabilmek için  katılımcıların  bir  konu seçip  alınan eğitim  içeriklerine göre hazırlayacakları  özgün  projeleri  eğitimcilere sunulması gerekmektedir. Sunumlarda katılımcılar  seçtikleri konulara  ait öğrendikleri  tüm uygulamaları  ne, nerede, neden ve niçin sorularına cevap verecek şekilde ele almalıdırlar.


 • Mühendislik Sigortaları Genel Bilgiler
 • Dünya’da ve Türkiye’de Mühendislik Sigortaları
 • All Risks Kavramı
 • Teminatın Tanımı
 • Ek Teminatlar
 • Sigorta Süresi
 • Sigorta Bedeli
 • Klozlar
 • Ön Bilgi Formları
 • ALOP Uygulamaları
 • Teminatın Kapsamı ve Ek Teminatların Kapsamları ve İstisnaları ve Nedenleri
 • Aşkın ve Eksik Sigorta Bedelleri
 • Hasar Tazminat Hesabı Esasları
 1. Teminat Kapsamı
 2. Ek Teminatlar
 3. Sigorta Süresi
 4. Sigorta Bedeli
 5. Klozlar
 6. Ön Bilgi Formları
 7. Hasar ve Sonuçları
 8. Sigorta Teminatı Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar
 9. Makine Ve Cihazların Özellikleri
 10. Risk Özellikleri
 11. CMI
 12. İstatistik verilerin UW çalışmasına uygulanması
 13. Özel şartların hukuksal karşılıkları
 14. MLOP teklif çalışmasında ön değerlendirme kriterleri
 15. Hidro , Rüzgar , Güneş ve Biyogaz Elektrik  Santralleri  tesislerinden  elde edilecek ön değerlendirme kriterlerinin,  sigortacılıkta değerlendirilmeleri

 

 • Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Mühendisliğinin Önemi
 • Yangın Sigortacılığında İş Kabul Kriterleri ve Uygulama Esasları
  • Genel Riskler
  • Faaliyet Koluna Özel Riskler
  • Alınması Gereken Risk Azaltıcı Önlemler
 • Son Dönemde Ülkemizde Yaşanan Büyük Yangın Hasarları ve Çıkarılan Dersler
 • Sonuç ve Değerlendirme

Yapılan saha çalışması kapsamında katılımcılar;

 • Sigorta konusu işle ilgili poliçe hazırlanmasından önce sahada yapılacak İşlemler ve Risk Analizi,
 • Ziyaret edilecek saha hakkında elde edilen ön bilgilerin değerlendirilmesi ve sahada yapılması gerekenlerin tespiti,
 • Sahada yapılacak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve alınması gereken ek bilgilerin ve dokümanların temini,
 • Elde bulunan mevcut bilgiler ile sahadan temin edilenlerle birlikte bir sonuca ve karara varma yetkinliklerini kazanırlar.

Eğitimlerin sonunda katılımcılardan bir proje konusu seçmesi istenerek, proje hazırlaması beklenir. Proje hazırlık süresince ilgili eğitmen katılımcıya danışmanlık yapar. Böylelikle katılımcı edindiği bilgileri vaka üzerinden pekiştirmiş olur.

Proje sunumu eğitmenler tarafından değerlendirildikten sonra katılımcı "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

 • TSEV "Temel Sigortacılık Eğitim Programı (Yangın-Mühendislik Branşı)" Mezunları veya Yangın Sigortaları (ya da Benzer veya konuyu kapsayan branşta) alanında en az 5 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!