Funda Sezgin Tokgöz

Funda Sezgin Tokgöz

Psikoloji Uzmanı ve Aile Danışmanı, Funda SEZGİN TOKGÖZ

İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olup İstanbul Aydın Üniversitesi Aile Danışmanlığı programını tamamlamıştır.

Eklektik bir yaklaşım ile 2. Ve 3. Dalga psikoterapi, Varoluşçu yaklaşım ve Pozitif Psikoloji ekollerinden faydalanmaktadır. 
10 yıldan uzun bir süre çeşitli kademelerde kurumsal hayatta yer almış, kurum kültürü, çalışan psikolojisi konularında deneyimi bulunmaktadır.
-Gestalt bakış açısı ve Şema Terapi uygulamalı süpervizyonunu, Institute of Cleveland’ın Gestalt Foundation eğitim bilgilerini baz alarak 3 yıl boyunca eğitim almıştır. 

-Bowen Aile Terapi Yaklaşımı
-Duygu Odaklı Çift Terapisi
-Öyküsel Terapi
-Çözüm Odaklı Terapi
-Özşefkatli Farkındalık
-Bowlby Bağlanma Kuramı
-Oyun Terapisi
-Çocuk Testleri ve Analizi
-Resim Analizi
-MMPI, Minessota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Analiz
-Stresin Bedenimizdeki Etkisi ve Stresle Başa Çıkma Yolları

Eğitimlerini tamamlamış, Bowlby bağlanma kuramını esas alarak; ‘Bağlanma Stilleri, Evlilik Uyumu ve Mutluluk Arasındaki İlişki’ konulu tez yazmıştır.

Yaşam doyumunun artması, kaygı ve stresle baş etme, aile içi iletişim sorunları, özgüven eksikliği, öfke kontrolü, motivasyon eksikliği, mobbing, tükenmişlik sendromu gibi konularda kurumsal,  çift, aile ve bireysel danışmanlık hizmeti ve ilişkili olarak, psikolojik sermayemiz ve kriz dönemler, güçlü kalmak ve belirsizlik üzerine çalışmalar, yaşamı kriz ve fırsat olarak algılamak, gerçek stres kaynağı ve çözüm önerileri, kaygıya bakışımız, iyi hissetme kararı ve yolları... gibi başlıklarda kurumlara ve gruplara eğitimler vermektedir.

 

'Funda Sezgin Tokgöz' Yaklaşan Eğitimleri

Ocak 2024
30 Ocak 09:30
30 Ocak 12:30

Günümüz iş hayatında, etkin bir çalışanın  zamanını nereye harcadığını görerek, önceliklerini belirmemesi, potansiyelini performansa dönüştürürken daha sonuç odaklı davranabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu içerikte, zaman yönetimi tekniklerinin ötesinde, kişinin farkındalığı ve devamında dönüşümü amaçlanmaktadır

Detaylı Bilgi
18 Ocak 10:00
19 Ocak 12:00

İş yaşamında motivasyon sağlama, delegasyon ile süreci daha işlevsel hale getirme, bir liderin farklı şapkalarını fark etme ve hangisini aktive edeceğine kişinin bilinçli karar vermesini sağlayacak farklındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2023
22 Aralık 09:30
22 Aralık 12:30

Ekiplerde, çatışmaya konu olan durumların, ekiplerin engeli haline dönüşmesine engel olurken, geliştirici, yaratıcı süreçlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2024
05 Mart 10:00
06 Mart 12:00

İş ve sosyal yaşamımızdaki yetkinliklerimizin önemli parçası olan ‘Psikolojik Sağlamlık’ kavramına kendimizden başlayarak, çevremizi anlama ve ilişkileri yönetme aşamasına giden yolu keşfediyoruz.

Detaylı Bilgi

'Funda Sezgin Tokgöz' Geçmiş Eğitimleri

Ocak 2021
27 Ocak 13:00
27 Ocak 16:00

Kaygı ve Stresi Nasıl Yönetiriz? (ONLINE)

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!