Funda Sezgin Tokgöz

Funda Sezgin Tokgöz

Psikoloji Uzmanı ve Aile Danışmanı, Funda SEZGİN TOKGÖZ

İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu olup İstanbul Aydın Üniversitesi Aile Danışmanlığı programını tamamlamıştır.

Eklektik bir yaklaşım ile 2. Ve 3. Dalga psikoterapi, Varoluşçu yaklaşım ve Pozitif Psikoloji ekollerinden faydalanmaktadır. 
10 yıldan uzun bir süre çeşitli kademelerde kurumsal hayatta yer almış, kurum kültürü, çalışan psikolojisi konularında deneyimi bulunmaktadır.
-Gestalt bakış açısı ve Şema Terapi uygulamalı süpervizyonunu, Institute of Cleveland’ın Gestalt Foundation eğitim bilgilerini baz alarak 3 yıl boyunca eğitim almıştır. 

-Bowen Aile Terapi Yaklaşımı
-Duygu Odaklı Çift Terapisi
-Öyküsel Terapi
-Çözüm Odaklı Terapi
-Özşefkatli Farkındalık
-Bowlby Bağlanma Kuramı
-Oyun Terapisi
-Çocuk Testleri ve Analizi
-Resim Analizi
-MMPI, Minessota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Analiz
-Stresin Bedenimizdeki Etkisi ve Stresle Başa Çıkma Yolları

Eğitimlerini tamamlamış, Bowlby bağlanma kuramını esas alarak; ‘Bağlanma Stilleri, Evlilik Uyumu ve Mutluluk Arasındaki İlişki’ konulu tez yazmıştır.

Yaşam doyumunun artması, kaygı ve stresle baş etme, aile içi iletişim sorunları, özgüven eksikliği, öfke kontrolü, motivasyon eksikliği, mobbing, tükenmişlik sendromu gibi konularda kurumsal,  çift, aile ve bireysel danışmanlık hizmeti ve ilişkili olarak, psikolojik sermayemiz ve kriz dönemler, güçlü kalmak ve belirsizlik üzerine çalışmalar, yaşamı kriz ve fırsat olarak algılamak, gerçek stres kaynağı ve çözüm önerileri, kaygıya bakışımız, iyi hissetme kararı ve yolları... gibi başlıklarda kurumlara ve gruplara eğitimler vermektedir.

 

'Funda Sezgin Tokgöz' Yaklaşan Eğitimleri

Aralık 2023
05 Aralık 10:00
06 Aralık 12:00

Çalışma hayatında, bazen ekip arkadaşlarımızı, bazen müşterilerle iletişimde, karşımızdaki kişi veya gruplar üzerinde yarattığımız etki ve onları ikna becerimiz bizim potansiyelimiz gerçekleştirmemizi mümkün kılar.Geri bildirim ile sağlıklı iletişim süreçlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
22 Aralık 09:30
22 Aralık 12:30

Ekiplerde, çatışmaya konu olan durumların, ekiplerin engeli haline dönüşmesine engel olurken, geliştirici, yaratıcı süreçlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2023
27 Ekim 09:30
27 Ekim 12:30

Stres ve kaygı hayatımızın her alanında bizleri etkilemektedir. Özellikle profesyonel yaşantımızda oldukça sık yaşadığımız olan bu durum yönetilebilir düzeyde olmalıdır. Bu eğitim ile birlikte katılımcılar stres ve kaygılarının kaynağını belirlemelerini sağlayacak yöntemler öğrenecek, stres ve kaygıyı farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve böylece bu durumla baş etme yöntemlerini öğrenmelerini sağlayacak faydalı bilgilere sahip olacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2023
17 Kasım 09:30
17 Kasım 09:30

Günümüz iş hayatında, etkin bir çalışanın  zamanını nereye harcadığını görerek, önceliklerini belirmemesi, potansiyelini performansa dönüştürürken daha sonuç odaklı davranabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu içerikte, zaman yönetimi tekniklerinin ötesinde, kişinin farkındalığı ve devamında dönüşümü amaçlanmaktadır

Detaylı Bilgi

'Funda Sezgin Tokgöz' Geçmiş Eğitimleri

Haziran 2023
21 Haziran 09:30
21 Haziran 12:30

Hayatımızın her alanında iletişim, olmazsa olmazımız. İletişim kazaları yaşadığımız, yanlış anlaşıldığımız ya da kendimizi ifade edemediğimizi düşündüğümüz vakitler olabilir. Bu eğitimde, kendi iletişim tarzımızı keşfederken, çatışma yönetimi, sağlıklı ve işlevsel iletişim becerileri geliştirmeyi deneyimlemek amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2022
18 Mart 10:00
18 Mart 13:00

Duygusal zekanın yaşamımızdaki önemine değinirken, stres ve kaygı gibi zor durumları tanımak, bu duygularla baş edebilmek ve dayanıklılığımızı geliştirerek zihinsel ve duygusal dengeye ulaşmak için gereken unsurların anlatılması planlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2023
16 Şubat 10:00
17 Şubat 12:00

İletişimi daha sağlıklı ve etkili kılmak için ihtiyacımız olan yaklaşımı nasıl tasarlamalıyız? Bu program, empatik iletişim ve daha fazlası ile bizi insanlardan ayıran kişisel farkındalıklarımız ve yetkinliklerimizi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi
27 Şubat 13:00
27 Şubat 16:00

Duygusal zekanın yaşamımızdaki önemine değinirken, stres ve kaygı gibi zor durumları tanımak, bu duygularla baş edebilmek ve dayanıklılığımızı geliştirerek zihinsel ve duygusal dengeye ulaşmak için gereken unsurların anlatılması planlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2023
23 Ocak 10:00
24 Ocak 12:00

İş yaşamında motivasyon sağlama, delegasyon ile süreci daha işlevsel hale getirme, bir liderin farklı şapkalarını fark etme ve hangisini aktive edeceğine kişinin bilinçli karar vermesini sağlayacak farklındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2023
15 Mart 09:30
15 Mart 12:30

İş yaşamının en önemli konularıdan biri ‘Takım Olmak’ kavramını derinlemesine incelerken, aktif ve güçlü takımların hangi gelişim alanları sonucunda meydana geldiğini keşfetmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2022
28 Aralık 09:30
28 Aralık 12:30

Günümüz iş hayatında, etkin bir çalışanın  zamanını nereye harcadığını görerek, önceliklerini belirmemesi, potansiyelini performansa dönüştürürken daha sonuç odaklı davranabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu içerikte, zaman yönetimi tekniklerinin ötesinde, kişinin farkındalığı ve devamında dönüşümü amaçlanmaktadır

Detaylı Bilgi
Ocak 2021
27 Ocak 13:00
27 Ocak 16:00

Kaygı ve Stresi Nasıl Yönetiriz? (ONLINE)

Detaylı Bilgi
Mart 2021
22 Mart 10:00
22 Mart 13:00

Duygusal zekanın yaşamımızdaki önemine değinirken, stres ve kaygı gibi zor durumları tanımak, bu duygularla baş edebilmek ve dayanıklılığımızı geliştirerek zihinsel ve duygusal dengeye ulaşmak için gereken unsurların anlatılması planlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2020
22 Aralık 10:00
22 Aralık 13:00

Stres ve kaygı hayatımızın her alanında bizleri etkilemektedir. Özellikle profesyonel yaşantımızda oldukça sık yaşadığımız olan bu durum yönetilebilir düzeyde olmalıdır. Bu eğitim ile birlikte katılımcılar stres ve kaygılarının kaynağını belirlemelerini sağlayacak yöntemler öğrenecek, stres ve kaygıyı farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve böylece bu durumla baş etme yöntemlerini öğrenmelerini sağlayacak faydalı bilgilere sahip olacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2021
01 Kasım 10:00
01 Kasım 13:00

Hayatımızın her alanında iletişim, olmazsa olmazımız. İletişim kazaları yaşadığımız, yanlış anlaşıldığımız ya da kendimizi ifade edemediğimizi düşündüğümüz vakitler olabilir. Bu eğitimde, kendi iletişim tarzımızı keşfederken, çatışma yönetimi, sağlıklı ve işlevsel iletişim becerileri geliştirmeyi deneyimlemek amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2021
21 Ekim 10:00
21 Ekim 13:00

Stres ve kaygı hayatımızın her alanında bizleri etkilemektedir. Özellikle profesyonel yaşantımızda oldukça sık yaşadığımız olan bu durum yönetilebilir düzeyde olmalıdır. Bu eğitim ile birlikte katılımcılar stres ve kaygılarının kaynağını belirlemelerini sağlayacak yöntemler öğrenecek, stres ve kaygıyı farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve böylece bu durumla baş etme yöntemlerini öğrenmelerini sağlayacak faydalı bilgilere sahip olacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!