Temel Sigortacılık Eğitim Programı - 1. Yarıyıl
Temel Sigortacılık Eğitim Programı - 1. Yarıyıl

Sigorta sektörünün üst düzey yöneticilerinin, uzmanların ve akademisyenlerin görev aldığı TSEP, sektör çalışanlarının genel sigortacılık ve sigorta branşları konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak, Türk sigorta sektörünün iş gücü niteliğinin ve verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.


 • SİGORTAYA GİRİŞ VE SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
 • GENEL SİGORTACILIK İŞLEYİŞİ
  • SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ
  • SİGORTA HUKUKU
  • SİGORTA PAZARLAMASI
  • ÜRÜN VE HASAR BİLGİSİ
 • SİGORTA İSTATİSTİĞİ
 • FİNANSAL PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ
 • REASÜRANS’A GİRİŞ
 • ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!