Sigorta Araştırmaları ve İnceleme Yayınları Dizisi

TSEV, yabancı ülkelerin ve ülkemizin sigorta sektörünün incelenmesi ve sektör taleplerine yönelik araştırmalar yapılması doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakereleri çerçevesinde, sigorta sektörünün AB’ye uyumunun sağlanabilmesi açısından da önem taşıyan bu çalışmalar, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları kapsamında basılmaktadır.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!